Els analistes de conjuntura consultats per ON ECONOMIA donaven per descomptat que l'IPC de febrer registraria una pujada en termes mensual i interanual, però reconeixen que els ha sorprès en ser superior del que havien pronosticat. L'INE va publicar aquest dimarts que l'IPC avançat (fins a d'aquí a dues setmanes no es coneixerà el definitiu) va créixer un 1% en termes mensuals (respecte al gener de 2023) i un 6,1% en termes anuals (respecte al febrer de 2022) i que la inflació subjacent (sense energia ni aliments frescos) es col·loca en un 7,7%, la dada més alta des de 1986.

Encara que amb matisacions, els experts consideren que la mesura de reduir l'IVA d'una quinzena d'aliments tindrà un efecte moderat en la inflació, de tot just unes dècimes, i, a més, amb un efecte temporal escàs, amb un impacte més gran al gener, quan va entrar en funcionament, i alguna cosa al febrer. I no descarten que, després, la reducció de l'impost es vagi absorbint pel conjunt de la cadena de valor del sector alimentari. Sobre quant duraran les pujades de la inflació, descompten que aquest 2023 seguirà amb fortes alces, especialment en els quatre primers mesos i a partir de primavera els increments de l'IPC aniran moderant-se. Tot i així, els preus s'incrementaran de mitjana l'any per sobre del 4%. Raymond Torres, director de Conjuntura Econòmica de Funcas, descarta que abans de 2025 les pujades es redueixin al 2% interanual com pretén el Banc Central Europeu (BCE).

El Govern treu importància a l'IPC de febrer

La lectura del Govern ha estat més optimista. La portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va qualificar d'"un lleuger increment de tot just dues dècimes i, per tant, una inflació controlada que continua sent positiva si la comparem amb les dades del nostre entorn" i ha defensat que l'Executiu està "encertant" amb la seva resposta a l'increment de preus i ha remarcat que les seves accions estan sent "eficaces" per abordar aquest problema.

Funcas, un dels pocs serveis d'anàlisi que ofereix previsions mensuals de l'IPC, va pronosticar que en termes mensuals la inflació pujaria al febrer un 0,6%, quan l'INE l'ha col·locat en l'1%. En termes interanuals, Funcas esperava un 5,7% —un 6,1% ha donat l'INE— i per a la subjacent havia predit un 7,4% i, segons la dada avançada, s'ha elevat al 7,7%. El seu director de Conjuntura declara que s'esperava una pujada al febrer, però no d'"aquesta magnitud" i no descarta, amb les dades de gener i febrer, elevar la seva previsió actualment al 4,2% per al conjunt de l'any. Però no es vol aventurar fins a conèixer el detall de les pujades per productes per determinar si poden ser alces puntuals o més permanents.

En qualsevol cas, Torres assenyala que s'anirà produint una desacceleració del creixement dels preus per la reducció dels costos energètics que ha d'acabar traslladant-se a l'IPC, una cosa que ja s'han notat en la baixada dels preus de producció industrial, assenyala. Encara que recorda que parlem d'una inflació alta i persistent al llarg d'aquest any. Però defensa que la rebaixa de l'electricitat encara no ha acabat de notar-se en els aliments, ja que segons la seva opinió la pujada de febrer es deu principalment als aliments no elaborats. Sobre la rebaixa de l'IVA, considera que pot servir de forma puntual, però no és la mesura que serveixi en aquest context d'increments de preus que van retroalimentant d'uns a d'altres.

Una sorpresa més gran en la subjacent

José Carlos Díez, professor a la Universitat d'Alcalá, declara que anticipava una pujada de la inflació subjacent del 7,4%, tres dècimes per sota de la dada avançada de l'INE. De fet, l'economista ressalta que els models estaven anticipant el primer descens de la subjacent d'alguna desena, una cosa que només ha succeït el setembre passat des que es va iniciar l'escalada el setembre de 2021. Tanmateix, de confirmar-se la dada avançada, en comptes de reduir-se, el febrer tancarà la inflació subjacent amb un increment de dues dècimes respecte a gener. Segons l'opinió de Díez, les sorpreses més grans a l'alça d'inflació en els últims mesos són dels aliments, encara que defensa la mesura aprovada pel Govern i apunta que sense la reducció de l'IVA "la inflació seria més gran". En qualsevol cas, ressenya que és complicat fer previsions amb aquesta volatilitat mensual: "el millor és seguir la inflació de serveis que segueix pròxima al 4% i la que reflecteix millor la pujada de salaris i la que segueix amb més atenció el BCE".

Raúl Mínguez, director del servei d'Estudis de la Cambra de Comerç d'Espanya, apunta que no fan previsions mensuals, encara que reconeix que la dada avançada de febrer és "superior al pronosticat i que esperaven un comportament similar al gener", encara que matisa que, malgrat que "no és una dada bona, tampoc no és gaire sorprenent". Segons la seva opinió, i en vista de l'evolució dels dos primers mesos de l'any, el previsible és que en el primer trimestre o quadrimestre prevalguin inflacions elevades, tant en termes mensuals com interanuals i després es produeixi una relativa moderació, ja que les taxes seran altes durant tot l'any. No obstant això, la Cambra de Comerç no preveu modificar la seva previsió, del 4,7% per a la mitjana de l'any, encara que és la dada més alta de la vintena de serveis d'anàlisi que maneja el panell de Funcas.

En qualsevol cas, Mínguez assenyala que les dades de febrer i el març seran una mica atípics, ja que es comparen amb els mesos de l'arrencada de la guerra d'Ucraïna el que produirà un "efecte estadístic", ja que en aquells mesos hi va haver fortes pujades dels preus. El que farà que al març es registri un descens que es preveu fort, en comparar-se amb les pujades de març de l'any passat. De fet, Funcas preveu que el proper mes l'índex general es redueixi en termes interanuals al 3,3%, encara que remuntarà el 4,5% a l'abril. El març de l'any passat, l'IPC va pujar 2,2 punts percentuals, del 7,6% al 9,8%, la pujada més important de l'any.

Efecte de la reducció de l'IVA en alimentació

Respecte a la mesura de reduir l'IVA d'una quinzena d'aliments, el responsable d'anàlisi de la Cambra de Comerç considera que té un impacte a curt termini, però que la cadena de valor podrà anar tapant el "buit" que genero en els preus en aquests primers mesos. "La baixada de l'IVA tindrà un efecte puntual, però no incideix en les tendències del fons del creixement dels aliments". I considera que l'efecte ser ira difuminant a les diferents baules de la cadena de valor del sector de l'alimentació.

Homero Cárdenas, analista d'AFI, coincideix que la dada ha sorprès les seves previsions, que eren de moderació, de 7 i 2 dècimes per a la inflació general i subjacent interanual, respectivament. Respecte a l'impacte de la rebaixa de l'IVA en aliments -segons els seus càlculs impacta sobre un 10% de la cistella de la compra-. "estimem que tindrà un impacte moderat de dues dècimes sobre la inflació general i d'una dècima sobre la subjacent". I mantenen les seves previsions per al conjunt de l'any, amb una mitjana anual del 4,3% per a la general i 6,1% per a la subjacent. "Esperem que l'efecte base positiu, per l'increment extraordinari que es va produir amb motiu del conflicte bèl·lic, sigui més evident a partir de març d'aquest any", remarca.

BBVA Research ha valorat negativament la dada avançada de l'IPC que l'ha sorprès a l'alça i atribueixen la pujada de febrer a productes no estacionals que històricament mostren una resistència a la baixa més gran. Segons la seva opinió, la pressió en els costos intermedis que han suportat els productors agrícoles ha estat molt significativa el que, atesos "els marges relativament reduïts al sector, explica una translació més important als preus". El servei d'estudis del banc estima que la reducció de l'IVA dels aliments "ha restat a tot estirar 0,2 punts percentuals a la inflació general, insuficient en vista de les últimes dades." I defensen que el to contractiu de la política monetària del BCE és "prou contundent per estabilitzar els preus en els propers mesos".