L'IPC el febrer de 2023 puja per segona vegada consecutiva i es col·loca al 6,1% en termes interanuals (respecte a febrer de 2022), d'acord amb l'indicador avançat donat a conèixer aquest dimarts per l'INE. Aquest indicador proporciona un avanç de l'IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria un augment de dues dècimes en la seva taxa anual, ja que el mes de gener aquesta variació va ser del 5,9%. Aquesta evolució és deguda que els preus de l'electricitat pugen aquest mes, davant el descens registrat el febrer de 2022, i a què els aliments i begudes no alcohòliques augmenten més que el febrer de l'any passat, segons reconeix l'INE. La subjacent segueix la seva tendència a l'alça i es col·loca en el 7,7% el febrer, dues dècimes per sobre de gener.

En sentit contrari, destaca la baixada dels preus dels carburants i lubricants, els quals van augmentar el febrer de 2022, i del transport combinat de passatgers, davant l'estabilitat de l'any anterior. La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent (índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) augmenta dues dècimes, fins al 7,7% en una evolució imparable des de setembre de 2021 quan es va situar en l'1%. En els últims 20 anys -dades disponibles de l'INE-, descomptant les xifres dels últims mesos, la inflació subjacent ha tocat el punt àlgid, el 4,1%, el maig i el juny de 2002. Tres punts i mig inferior al registrat aquest febrer. Cal remuntar-se a desembre de 1986 per a veure una taxa subjacent del 7,7%.

Bona part de la pujada de l'IPC de febrer és imputable a l'electricitat, que ha pujat el mes de febrer un 60%, segons les dades de Xarxa Elèctrica Espanyola. Així, la mitjana de febrer s'ha col·locat en 143,2 euros el megawatt hora (€/MWh), davant els 89,9 euros del mes de gener. Tanmateix, en termes anuals, continua sent més barata, ja que el preu de febrer de 2022 va ser 205,9 €/MWh. No obstant això, aquell mes de febrer va registrar descensos davant els 210 euros de gener i molt especialment dels 252 euros de desembre de 2021, mentre que aquest any s'ha generat un repunt davant gener. No així davant desembre, quan el cost de l'electricitat va ser de 146,6 euros, deu euros més que al febrer.

Caldrà esperar fins a mitjans de març -quan l'INE aporti les dades desagregades per productes- per saber com ha afectat exactament la pujada de l'electricitat en la inflació de febrer i, molt especialment, per conèixer com s'ha comportat l'alimentació, encara que l'INE ja ha avançat que ha pujat, la qual cosa agreujarà el debat entre els dos partits del govern sobre l'eficàcia del Govern de reduir l'IVA a una quinzena d'aliments.

Creixement de l'1% mensual

Però si l'evolució interanual és preocupant, ho és més la mensual, ja que la pujada de la llum, però també dels aliments, suposa que en només un mes s'ha encarit el cost de la vida un 1%, un increment que no es produïa des de juny de l'any passat quan l'índex general va augmentar un 1,9%. De fet, en els vuit mesos que han transcorregut des d'aleshores, exceptuant aquest mes de febrer, les pujades mensuals han estat de tan sols tres dècimes (l'agost i l'octubre de l'any passat) i de dues dècimes al desembre. La resta dels mesos s'han registrat descensos respecte als preus del mes anterior. Fins i tot el gener passat es va produir una reducció de 2 dècimes, gràcies a la reducció del preu de l'electricitat, però també a l'impacte de la reducció de l'IVA sobre els aliments.

Des de desembre, la inflació ha despuntat quatre dècimes, del 5,7% al 6,1%, trencant la línia descendent que es va iniciar el juliol de l'any passat, quan la cost de la vida va arribar a créixer un 10,8%, xifres desconegudes en 40 anys. Des d'aleshores, l'índex general ha anat baixant gràcies a la reducció dels preus energètics, especialment l'electricitat, però també el gas i els combustibles fòssils que, es pot recordar, van estar subvencionades pel Govern de forma generalitzada amb 20 cèntims per litre de gasolina o dièsel.

Una mesura que ha suposat prop de 5.000 milions d'euros i que el Govern va decidir retirar al desembre, limitant els ajuts a determinats sectors, especialment el transport. Els economista porten advertint del risc d'un repunt a l'índex general de l'IPC davant de les previsibles pujades de l'electricitat i el gas que es preveien per al primer trimestre d'aquest any, amb l'arribada del fred. Un temor justificat com s'ha demostrat amb la dada de febrer donat a conèixer avui per l'INE.

Inflació de febrer a França

Espanya no ha estat l'únic país de la zona euro on ha despuntat la inflació al febrer. A França, la taxa ha crescut dues dècimes fins al 6,2% (col·locant-se en nivells molt similars a Espanya), sobretot a causa dels aliments i dels serveis, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INSEE) del país veí, segons els resultats provisionals. L'increment dels aliments entre febrer de 2022 i el mateix mes d'aquest any és del 14,5% (el gener a Espanya es va col·locar en el 15,4%), davant l'augment interanual del 13,3% que s'havia constatat al gener. La diferència és particularment marcada per als productes frescos, amb una alça del 14,2% al febrer, davant el 10,2% al gener. L'altre gran factor d'acceleració de la inflació són els serveis, amb un augment en dotze mesos del 2,9% al febrer després del 2,6 % al gener. L'equivalent a l'INE francès no fa referència a l'electricitat.