La principal novetat que ha portat el conveni col·lectiu general del sector de la construcció (VII CGSC), que ha entrat en vigor l’1 de febrer de 2024 i que afecta 1,3 milions d'empleats, és que totes les persones treballadores del sector de la construcció hauran de disposar d’un pla de pensions privat i estar donades d’alta a la plataforma VidaCaixa, que esdevé l’única opció per gestionar aquest pla de pensions privat. Les empreses hauran de fer les aportacions corresponents de manera mensual, però estan preparades, administrativament parlant, per assumir aquesta labor? Des del Col·legi de Graduats Socials -amb representació a tot Catalunya- adverteixen que, tot i la facilitat de disposar de la plataforma de VidaCaixa, empreses i graduats socials assumeixen "la responsabilitat civil i administrativa perquè res no falli, perquè no es cometin errades involuntàries i garantir la qualitat del sistema", explica Montse Cerqueda, degana del col·legi. Val a dir que, ara per ara, VidaCaixa és l'única entitat financera que ha desplegat una plataforma adequada per fer aquests tipus de gestió i, per tant, els treballadors hi estan lligats, encara que no sigui la seva entitat financera habitual. Pel que fa al sector de la construcció, ha estat el primer a incorporar-ho, però s'espera que el segueixin altres activitats com la metal·lúrgia

"Desplegar una norma legislativa o administrativa sempre té efectes col·laterals que els legisladors haurien d'avaluar prèviament i correctament perquè sovint, com passa en el tema que ens ocupa, acaben impactant en empreses i gestors diversos", a més de la conseqüència directa que tindrà per als treballadors. S'ha de tenir en compte que en termes fiscals, per exemple, les contribucions i aportacions a un pla de pensions d'empresa (PPE) es poden deduir a l'IRPF (fins a uns límits), en canvi, les prestacions estan subjectes a tributació. Per als ocupadors, les contribucions que fan a favor dels seus treballadors són deduïbles en el seu impost de societats, així com es bonifiquen a efectes de cotització a la Seguretat Social. 

Cerqueda adverteix que aquest conjunt de condicionants laborals, comptables i fins i tot fiscals fan més complexa la gestió administrativa de les nòmines "que ha de ser molt curosa perquè està sotmesa, com sempre, a les inspeccions de treball". La degana es pregunta si en els departaments de les empreses, les pimes, hi ha personal preparat per assumir aquests canvis de manera sobtada perquè se'ls ha donat poc marge de temps per a un aprenentatge adequat". A més, dur a terme aquesta labor "implica més hores de feina perquè és una tasca afegida a les que ja feien". Dedueix que les empreses hauran d'assumir un cost extra per pagar els empleats de determinades àrees -que tindran una sobrecàrrega de feina perquè la mesura és retroactiva amb efecte a partir de 2022- o per proporcionar-los la formació adient i, en el cas de tenir la gestió de les nòmines externalitzada, "algunes assessories es veuran obligades a incrementar les quotes mensuals".

Cerqueda manifesta que els graduats socials "intenten no variar substancialment les seves quotes, però que està molt lligat a la dimensió de la companyia per a la qual treballen". "Estem just a l'inici de la implementació de la mesura i és difícil quantificar el cost que tindrà en cada part del procés, però per descomptat que hi ha una despesa afegida que s'ha d'assumir per part de les empreses", diu sense poder concretar més. No obstant això, explica que els despatxos dels graduats socials "els serveis informàtics han hagut de fer el desenvolupament per adequar les nostres eines col·laboratives als nous requisits comptables per a la correcta elaboració de les nòmines" i aquest és un cost que "o s'absorbeix des del despatx o es repercuteix el mínim possible per no perdre el client".

El pla de pensions de la construcció ja s’ha hagut de veure reflectit en la nòmina dels últims mesos, perquè va entrar en vigor amb data 1 de febrer de 2024, però a més es va aprovar amb efectes retroactius. Per tant, les empreses tindran de termini fins al pròxim 30 d’abril per poder fer les retribucions efectives retroactives dels anys 2022, 2023 i gener de 2024. És important remarcar que, tot i que són les empreses les que fan aquestes aportacions als plans de pensions de les persones treballadores, els empleats poden fer contribucions voluntàries al pla. És justament per aquesta causa, per la qual cosa és obligatori donar d’alta als treballadors al sistema. Aquesta aportació extra es pot fer a través de la mateixa plataforma de VidaCaixa o a través de la mateixa empresa.

A la llarga, Cerqueda considera que l'obligatorietat del pla de pensions d'empresa en un conveni serà beneficiós per al treballador, però admet que "xoca que sigui de caràcter obligatori perquè hi ha empleats que no hi estan d'acord". De tota manera, veu probable que "aquelles persones que ara són contràries ho acabaran agraint al final de la seva vida laboral, quan veuran que ha estat un sistema d'estalvi", ja que dissortadament sembla que és segur que les generacions futures rebran menys quantia de pensió pública.