La campanya de la declaració de la Renda està en marxa des del passat 3 d'abril i són molts els dubtes que sorgeixen a l'hora de presentar la documentació adequada. Una d'elles és relativament nova per als contribuents que busquen reduir la seva càrrega impositiva o desgravar-se determinades despeses inesperades. Es tracta de les estafes i les estafes telefòniques de les quals, per desgràcia, alguns ciutadans són víctimes.

És possible desgravar-se aquest tipus de despeses? La resposta a aquest dubte la va donar l'Agència Tributària a través d'una consulta vinculant d'un ciutadà que va ser víctima d'un delicte d'aquest tipus i va buscar recuperar part dels diners que li van defraudar. Segons l'organisme, les pèrdues per estafes telefòniques poden ser considerades com a despeses deduïbles en la declaració de la Renda d'aquest any.

En aquest sentit, la resposta de l'Agència Tributària assenyala que les pèrdues per estafes poden classificar-se com a pèrdues patrimonials, sempre que estiguin degudament justificades i compleixin els requisits legals. No obstant això, Hisenda posa una sèrie de límits i condicions a l'hora de beneficiar-te de les deduccions esmentades.

D'aquesta manera, subratlla que no es consideraran pèrdues patrimonials aquelles degudes al consum, les no justificades, les originades en transmissions lucratives o liberalitats. Tampoc no entren en aquest apartat les pèrdues generades en el joc que excedeixin dels guanys obtinguts en el mateix període.

És per això que, si bé Hisenda contempla la possibilitat de desgravar les pèrdues per estafes, el contribuent que vulgui fer-ho haurà d'aportar la documentació necessària i proves sòlides per recolzar la reclamació. En resum, els ciutadans que hagin estat víctimes d'aquest tipus de frau han de recopilar tota l'evidència disponible i, si és possible, consultar amb un assessor fiscal per complir els requisits.