Al febrer es va donar el primer avís i al març s'ha confirmat: les empreses amb serioses dificultats financeres que van presentar concurs de creditors entre el gener i el març va créixer un 9,3% en el primer trimestre de l'any fins a assolir-ne 1.117, segons les dades facilitades aquest divendres per al Col·legi de Registradors. El fort augment de març se suma al de febrer, i trenca la tendència a la baixa de l'últim any; el tercer mes de l'any se'n van registrar 434, un 51,7% més i la pujada més gran des de desembre de 2022. Els registradors indiquen, no obstant això, que les dades analitzades dels últims dotze mesos reflecteixen que entre abril de 2023 i abril de 2024 es van declarar en concurs 4.034 societats, un 20,3% menys que en l'acumulat de l'any anterior. També s'ha donat una alça considerable en el cas dels concursos de creditors de persones.

En relació amb els trasllats de seu social entre comunitats, destaca Madrid, amb 424 sortides, seguida de Catalunya, amb 259, Andalusia, 193, i la Comunitat Valenciana, amb 114. Tanmateix, les sortides de Madrid s'han compensat àmpliament per la recepció de noves societats que s'han registrat en la comunitat, a diferència de Catalunya que té un saldo negatiu. Així, el net entre entrades i sortides, Madrid és al capdavant amb un resultat positiu de 151, seguit per 43 a la Comunitat Valenciana, i de 24 a les Balears, davant Catalunya, que presenta un saldo negatiu de 84 empreses, seguida a distància per Andalusia i País Basc, ambdues amb 31 empreses menys.

Constitució d'empreses

Tanmateix, encara que els problemes de les empreses en actiu s'han aguditzat amb l'arrencada d'any, la voluntat dels emprenedors continua forta, ja que la constitució de societats a Espanya va augmentar un 3,3% en els tres primers mesos de 2024 respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins a les 32.788, segons el Col·legi de Registradors. D'acord amb l'informe publicat aquest divendres, en els últims dotze mesos, d'abril de 2023 a març de 2024, es van constituir 110.039 societats, un 6,7% més interanual. D'aquesta manera, es tornen a superar les 100.000 operacions en l'acumulat anual, mantenint-se entorn d'aquesta xifra des del segon trimestre de 2021.

Per comunitats autònomes, en el primer trimestre i amb relació al mateix període de 2023, la creació de societats mercantils es va incrementar en la majoria dels territoris, sobretot a les Canàries (+12,9%), Catalunya (+12,2%), Astúries (+9,7%) i País Basc (+9,6%), mentre que van descendir més a La Rioja (-11,6%) i Múrcia (-5,6%).

Per sectors, destaca l'Hostaleria, que ocupa a l'11,4% de les empreses creades, amb un increment del 0,3% respecte al mateix trimestre de l'any anterior; la Construcció, que representa el 14,8%, un 0,6% més; les Activitats Immobiliàries, que aporten el 10%, amb un increment del 0,1%; i el Comerç, amb el 18,4% d'empreses creades, que descendeixen en 0,4%.

Empreses extintes

Per la seva part, les extincions de societats van assolir les 11.324 operacions durant el primer trimestre, un 7,6% menys que en el mateix trimestre de 2023. La proporció d'extincions sobre constitucions va ser del 34,5%, amb un saldo net de 21.464 empreses més a Espanya.