El Banc de Desenvolupament del Consell Europeu (CEB) ha lliurat aquest dimarts 50 milions a l'Institut Català de Finances (ICF) com a primer termini d'un préstec de 100 milions firmat el passat 31 de maig i que ha de servir per fomentar l'habitatge social a Catalunya, segons ha fet públic el mateix banc. El propòsit del préstec és "ajudar a expandir l'estoc d'habitatge social en la comunitat autònoma a través de la nova construcció i la rehabilitació d'habitatges", explica el CEB, que espera amb el préstec ajudar a mobilitzar 200 milions per al lloguer social, "una prioritat estratègica per a Catalunya el 2023", segons reconeix en el seu comunicat.

El Banc de Desenvolupament proveirà dues línies de crèdit a l'ICF a llarg termini, una de compra d'habitatge social, que permeti que les entitats socials i municipis comprin habitatge social a partir de 25.000 euros i fins a 10 milions d'euros per titular i 90.000 per habitatge, amb un interès fix del 3,65% bonificat al 2% per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. I una altra línia dedicada a la construcció, que permeti accedir a préstecs a partir de 250.000 euros amb interès fix del 4,05% bonificat en un 1,1% per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els 100 milions d'euros de préstec europeu en cobreixen més de la meitat del pressupost català per al parc públic d'habitatge el 2023, que va ser aprovat el febrer amb un valor de 180 milions.

A Catalunya, l'habitatge social suposa un 1,7% del total, molt per sota del 9% de mitjana europea i fins i tot per sota del 2% de mitjana espanyola, segons un estudi recent de l'Observatori DESC. A Barcelona, el parc públic municipal de 7.500 habitatges ha passat a les 12.000, amb 2.000 en obres i 2.000 per construir.

El Govern espanyol, per la seva part, va aprovar una nova Llei d'Habitatge que també pretén ampliar l'habitatge social, entre elles 20.000 habitatges de la Sareb a tot Espanya, dels quals 3.500 seran traspassades al parc social o assequible a Catalunya. Al maig, el Govern espanyol va aprovar, en el marc dels Fons Next Generation, l'execució de 210 milions d'euros a la construcció de 413 habitatges socials a Barcelona, 318 al Prat de Llobregat, 124 habitatges a Cubelles i centenars més en altres municipis catalans fins a assolir els 1.305 habitatges. Esforços, tots ells, que encara queden lluny de rectificar la falta d'habitatge públic a Catalunya.