Per sol·licitar la referència de l'expedient de Renda, cal facilitar l'import de la casella 505 de la declaració de Renda 2022 presentada, ja que aquesta, cal recordar, que fa referència a la declaració de renda de l'exercici anterior. Així doncs, la casella 505 de la declaració de renda 2022 es correspon amb la “Base liquidable general sotmesa a gravamen” i no amb una altra quantitat ni amb el resultat de la declaració.

Podeu confirmar l'import de la casella 505 a la còpia de la vostra declaració a l'apartat "Base liquidable general i Base liquidable de l'estalvi" o al Document ingrés o devolució. En cas que no presentessis declaració d' IRPF corresponent a l'exercici 2022 o si l'import és 0,00 hauràs d'indicar com a dada de contrast els cinc últims dígits del codi IBAN d'algun compte bancari on figuris com a titular.

Mira l'esborrany

Si teniu dubtes sobre com accedir a la consulta de l'esborrany confirmat o la declaració presentada de Renda 2022, us recomanem que seguiu els passos que es detallen a l'ajuda "Com obtenir la còpia de la declaració de Renda 2022" a l'apartat "Renda - Ajuda tècnica”. Recordeu que heu de facilitar l'import corresponent a la declaració que finalment es va presentar; si s'ha practicat una liquidació posterior per part de l'Administració, hauràs de facilitar la informació de la casella 505 corresponent.

Si apareix un error relatiu al format de la casella, us recordem que en el camp destinat a la casella 505 heu d'indicar el nombre enter sense cap signe, separat per coma (,) dels decimals , per exemple 14927,35. D'altra banda, si no aconsegueixes localitzar l'import correcte de la casella 505 de la declaració presentada per a l'exercici 2022 per sol·licitar la referència de l'esborrany, les alternatives de què disposes són: accedir als serveis de Renda mitjançant Cl@ve. És un sistema d'identificació que permet fer tràmits per internet basat en claus concertades amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada cop que es necessiti.

Ja tens el codi QR?

També el sistema permet escanejar un codi QR que evita a l'usuari la necessitat d'incorporar les seves dades identificatives a la pantalla d'accés. Si no podeu escanejar el codi QR podreu continuar amb l'autenticació indicant dades del vostre DNI o NIE més la dada de contrast o sol·licitar un PIN que rebràs mitjançant SMS al mòbil. En darrer terme, és imprescindible disposar de certificat electrònic o DNIe. Si no vas presentar renda o era zero l'exercici 2022, et demanaran les cinc últimes xifres del codi IBAN.