Els autònoms que vulguin continuar treballant una vegada compleixin l'edat ordinària de jubilació (entre 65 i 67 anys) veuran endurides les condicions econòmiques, ja que, a diferència del que passa actualment, el govern espanyol vol que aquells que optin per aquesta fórmula continuïn cotitzant a la Seguretat Social, segons es desprèn de la proposta de reforma plantejada als agents socials. No és l'únic canvi. En el cas dels jubilats per compte d'altri que un cop jubilats vulguin tornar al mercat laboral, se'ls facilita la transició, ja que ja no hauran d'esperar un any, vivint només amb la pensió, abans de recuperar la seva activitat professional.

Hi ha diverses fórmules per compatibilitzar una pensió amb un salari, tant si s'és autònom o assalariat. Existeix la jubilació activa, a la qual es pot acollir qualsevol treballador que vulgui continuar treballant després d'haver arribat a l'edat ordinària de retirada del mercat laboral (entre 65 i 67 anys), a canvi que la Seguretat Social el premiï amb una pensió més alta. També la jubilació parcial, que permet que una empresa contracti un nou treballador (denominat rellevista) a canvi que un sènior pugui jubilar-se dos anys abans, encara que hagi de continuar treballant a temps parcial. Una tercera és la jubilació flexible, que suposa que un treballador que s'ha jubilat a la seva edat ordinària pot tornar al mercat laboral, sense perdre la pensió. En l'altre extrem, hi ha la jubilació anticipada, que permet, amb uns coeficients reductors, avançar la pensió sense haver de treballar, encara que determinats col·lectius, per penositat, poden sortir del mercat laboral abans dels 55 anys.

El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social va posposar la reforma d'aquest sistema per compatibilitzar ocupació i pensió de la reforma d'Escrivá, per haver-hi arestes en la negociació amb sindicats i empresaris. Amb el canvi de govern, la nova titular de la cartera, Elma Saiz, ha reactivat les negociacions i aquest dilluns va remetre una proposta de mínims, de tot just dos folis, amb les grans línies de reforma que planteja. Segons l'esborrany, al qual ha tingut accés ON ECONOMIA i que ha estat avançat per Expansión i ElEconomista, els autònoms veuran endurides les condicions per compatibilitzar pensió i ingressos professionals.

Cotització dels autònoms

Així, en la jubilació flexible (reactivació des de la condició de pensionista), el govern espanyol pretén derogar-la per als treballadors assalariats, ja que quedarà coberta per la modalitat de jubilació activa. Però no per als autònoms. I quin és el tractament que proposa per a les activitats per compte propi de baixa intensitat? Manté l'exigència que els ingressos no superin els 15.000 euros del salari mínim interprofessional, però proposa un canvi substancial: l'autònom haurà de cotitzar per aquests diners. En l'actualitat, la llei de Seguretat Social estableix que "els qui compleixin aquestes activitats econòmiques no estaran obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social". I deixa la negociació amb els agents socials les condicions d'aquesta alta i les conseqüències del seu incompliment.

Així, en la jubilació flexible (reactivació des de la condició de pensionista), el govern espanyol pretén derogar-la per als treballadors assalariats, ja que quedarà coberta per la modalitat de jubilació activa. Però no per als autònoms. I, quin és el tractament que proposa per a les activitats per compte propi de baixa intensitat? Manté l'exigència que els ingressos no superin els 15.000 euros del salari mínim interprofessional, però proposa un canvi substancial: l'autònom haurà de cotitzar per aquests diners. En l'actualitat, la llei de Seguretat Social estableix que "els qui compleixin aquestes activitats econòmiques no estaran obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social". I deixa la negociació amb els agents socials les condicions d'aquesta alta i les conseqüències del seu incompliment.

En el cas dels assalariats, les pretensions de canvi del Govern suposen en conjunt empitjorar les condicions actuals, una cosa que no agrada gaire ni a empreses ni a sindicats. L'únic avantatge, que es donava per descomptat abans de la negociació, és el final del període transitori per poder reincorporar-se al mercat de treball, una vegada arribada a l'edat de jubilació i, haver començat a cobrar la pensió. Fins ara, aquells jubilats que pretenien reincorporar-se al mercat laboral i continuar cobrant una pensió havien d'estar un any en guaret, vivint només de la pensió i trencant la seva continuïtat laboral amb l'efecte desincentivador que suposa. Doncs bé, si s'aprova la proposta, que sembla que sí, podrà continuar treballant i compatibilitzar la pensió des del primer dia.

Jubilació parcial anticipada

Un dels punts més calents de la negociació és la jubilació parcial anticipada, aquella que permet que un sènior pugui avançar-se la jubilació abans de temps, en general dos anys, amb dues modalitats: una, que suposa pèrdua de la pensió, i, una segona, que permet compatibilitzar la feina a temps parcial (entre un 24% i un 75% de la jornada), a canvi que l'empresa contracti un nou treballador, mitjançant un contracte de relleu. Una fórmula que no agrada gaire a la Seguretat Social per l'alt cost que comporta, encara que molt demandada per sindicats i empresaris, per facilitar una jubilació més pausada i la creació d'ocupació.

El govern espanyol pretén millorar les condicions laborals dels nous contractats, els rellevistes, i això suposa un enduriment per a les empreses. Primer, el contracte haurà de ser indefinit i a temps complet, a diferència del que hi ha ara. Segon, les empreses hauran de cotitzar per ell almenys el 75% de la base reguladora de l'empleat que entra en jubilació parcial, amb el benefici per al nou empleat i, sobretot, per a la Seguretat Social. Tercer, l'empresa haurà de millorar les garanties de la feina, perquè no es pot fer fora el nou treballador una vegada s'acabi el contracte del sènior.

Respecte al jubilat parcialment, es pretén eliminar un dels grans avantatges: la possibilitat de concentrar la jornada, com es fa actualment, de tal manera que en comptes de treballar a mitja jornada 2 anys, treballen a jornada completa 1 any, la qual cosa a la pràctica suposa avançar 1 any la jubilació sense perdre pensió. Es va acabar amb aquesta pràctica, es prospera la proposta del govern espanyol. Respecte al període mínim de cotització que se'ls exigeix, Sáiz està disposada a afluixar en el cas de les dones substituïdes, per reduir la bretxa de gènere. Encara que hauran d'haver cotitzat els sis anys anteriors (en qualsevol règim), encara que en el cas dels autònoms, hauran d'haver treballat per compte d'altri.