Quan no treballes, cobres l'atur. Què és l'atur? El subsidi d'atur, o sigui, allò que cobres per mantenir-te mentre no tens feina. Però l'atur té una durada màxima de dos anys i es calcula amb base a les cotitzacions de temps treballat, així que si no has cotitzat prou o si se t'esgota, tens dret a altres prestacions. Hi ha ara mateix 2.739.110 persones aturades a Espanya, que poden sol·licitar diferents tipus de prestacions. T'expliquem, per si ets una d'elles o en algun moment et fa falta, quines són i com funcionen.

La prestació contributiva per atur és la bàsica i comunament coneguda com a atur i es pot cobrar des d'un mínim de quatre mesos fins a un màxim de quatre anys. El temps d'atur es calcula a partir dels períodes de treball cotitzats, per trams. O sigui, pots cobrar uns mesos d'atur relacionats amb un període en el qual has estat treballant ininterrompudament. Així, per haver treballat entre 360 i 539 dies, tens dret a 120 dies d'atur. O sigui, que has d'haver cotitzat mínim un any per cobrar quatre mesos d'atur.

Entre 540 dies i 719 de treball, pots cobrar 180 dies; entre 720 i 899, 240 dies (8 mesos); de 900 a 1079 dies cotitzats, 300 dies d'atur i així fins a arribar a un màxim de 720 dies, dos anys d'atur. Quant en cobraré? Es calcula amb relació als sous previs i també compten els fills que tinguis a càrrec. Així, la quantia mínima per a l'atur el 2023 és de 559 euros sense fills a càrrec i, amb un fill, de 748 euros, mentre que la màxima oscil·la entre els 1.224 sense fills a càrrec i els 1.557. Per cobrar-los, has de demanar cita prèvia on-line en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i a més registrar-te com a demandant d'ocupació a l'oficina autonòmica d'ocupació.

Si t'has quedat sense treball, però vols muntar un negoci o treballar com a autònom, existeix una opció no tan coneguda pel gran públic que és la de compatibilitzar l'atur amb els autònoms. Existeixen diverses opcions: pots capitalitzar l'atur, o sigui, cobrar tot l'atur de cop sempre que justifiquis documentalment que aquests diners aniran a una inversió en un negoci, o simplement continuar cobrant la prestació i descomptar-te la quota d'autònoms de l'atur. Això dona un bon coixí per subsistir als qui volen emprendre quan s'han quedat a l'atur.

Un altre tipus de subsidis

Què passa si has treballat menys d'un any? Pots demanar el subsidi d'atur per cotització insuficient, segon tipus d'ajuda, que és menor, de 480 euros.

Les persones sense feina amb responsabilitats familiars a qui se'ls ha acabat l'atur poden optar al subsidi per càrregues familiars, que s'atorga per períodes de sis mesos renovables i es concedeix si no has rebutjat cap oferta laboral ni cobres cap renda superior a 800 euros al mes, 75% del salari mínim interprofessional. La quantia és igual que la de l'atur per cotització insuficient, de 480 euros al mes.

Els espanyols que han treballat en altres països poden optar al subsidi per a emigrants retornats, durant sis mesos prorrogables fins a divuit, que és d'una quantia, de nou, de 480 euros.

Si has estat a la presó més de sis mesos tens, de nou, dret a un subsidi de 480 euros durant sis mesos, de nou prorrogables fins a divuit.

Els majors de 45 sense responsabilitats a càrrec també poden rebre una prestació de 480 euros, mentre que els majors de 52 que ja hagin cotitzat prou per a jubilar-se podran cobrar 463 euros fins que assoleixin l'edat de jubilació.

Els treballadors eventuals del camp, atès l'elevat nivell d'atur en aquests sectors, tenen de dret subsidis en les comunitats d'Andalusia i Extremadura.

El subsidi per revisió d'una incapacitat el podran cobrar les persones que estiguin veient sotmesa la seva invalidesa a revisió durant una millora, mentre que la renda activa d'inserció (RAI) és una prestació de 463 euros al mes per a col·lectius amb especials dificultats d'accés al mercat laboral.

El subsidi extraordinari per atur, finalment, s'atorga als qui hagin extingit qualsevol dels altres subsidis o prestacions i és també de 463 euros.

Existeixen, també, les rendes d'inserció de les comunitats autònomes que atorguen les comunitats autònomes i l'ingrés mínim vital, que es calcula amb base en els ingressos i patrimoni de cada persona en risc de pobresa que ho sol·liciti amb la condició que obtingui ingressos mínims per subsistir.