La inversió en start-ups a Espanya, a la baixa. L'ecosistema d'empreses emergents va veure com el 2023 la inversió minvava un 32,2% al país, fins als 2.331 milions d'euros, llastada per les aportacions procedents de rondes estrangeres. Segons l'informe anual de l'observatori de la Fundació Innovació Bankinter, just l'any en què va entrar en vigor la llei de start-ups (el 23 de desembre de 2022), la xifra d'operacions que es van tancar el 2023 va ser de 382, un 10,3% menys que l'any anterior.

El 2022 es van tancar 426 operacions amb una inversió total de 3.435,9 milions d'euros. Tanmateix, el 2023 va tenir un volum d'inversió major que en els anys anteriors a 2021, signe de maduresa de l'ecosistema, ja que malgrat la pujada de tipus d'interès i que es van derivar fluxos de capital cap a un altre tipus d'inversions, el volum d'inversió gairebé va duplicar la xifra assolida dels anys 2018, 2019 i 2020.

Inversió en start-ups a Espanya
Inversió en start-ups a Espanya

Cau la inversió procedent de l'exterior

La inversió en rondes internacionals o mixtes es va desplomar un 41,6% al llarg de l'any passat respecte a 2022 i també van descendir les megarondes de més de 50 milions d'euros, que són liderades típicament per inversors estrangers. Encara que va caure la inversió procedent de l'exterior, va créixer la inversió nacional fins a un 31%, un impuls que es va veure afavorit per la creació de diversos fons de capital risc des de 2021, la mida acumulada del qual suma 3.782 milions d'euros, segons el mateix informe.

"La reducció de la participació de la inversió estrangera és causada per la complicada situació macroeconòmica juntament amb l'increment dels tipus d'interès que, entre altres coses, fan que els fluxos d'inversió es moguin cap a altres actius de menor risc", apunten des de l'observatori.

Les valoracions de les start-ups, a la baixa

A més, la inversió en les sèries B (en companyies ja rendibles que es vol que creixin) va pujar un 45,7% i, respecte a les desinversions (exits), van disminuir un 33%, passant de 80 el 2022 a 53 el 2023. Segons l'estudi, l'ecosistema emprenedor ha aconseguit mantenir una inversió robusta en comparació amb els anys anteriors a 2020. A l'informe s'apunta que s'ha reduït la mida de les rondes d'inversió, probablement a causa d'una disminució en les valoracions de les start-ups.

Les rondes d'inversió que van comptar exclusivament amb la participació d'inversors estrangers, van experimentar una caiguda del 38% en volum. Mentrestant, les rondes mixtes, en les quals coinverteixen inversors locals i estrangers, van patir una reducció del 44%.

Respecte als sectors, mobilitat i logística encapçalen la inversió gràcies a operacions destacades en empreses com Revel i Cabify. També el big data (macrodades) i anàlisi va experimentar un creixement exponencial, passant de 41 milions d'euros a 414,5 milions d'euros, un augment de més de deu vegades la seva inversió de l'any anterior, dels que 336 milions es van correspondre a la start-up Denodo.