A mesura que avança l'any, el sector immobiliari està mostrant alguns símptomes de recuperació, especialment respecte a l'activitat dels ocupants. Després d'un període prolongat d'incertesa, marcat pels desafiaments econòmics i geopolítics globals i l'impacte residual de la pandèmia, hi ha raons fonamentades per adoptar una visió cada vegada més optimista.

Durant la segona meitat del 2022 i especialment el 2023, hem observat una sobrereacció del mercat que ha portat a una disminució general en el volum d'inversió en oficines i a un enfocament molt cautelós per part dels inversors, a causa de la pujada en vertical dels tipus d'interès, els diversos conflictes geopolítics i, per damunt de tot, al qüestionament de l'asset class de les oficines com a tal de degut fonamentalment al fenomen del teletreball. Massa núvols per poder tenir un mercat amb una profunditat mínima. Tanmateix, aquest any hem començat a notar diversos canvis significatius i un dels més rellevants és que hem observat durant el primer trimestre uns nivells d'activitat notables al mercat d'ocupants, tant a Madrid com a Barcelona, que han assolit contractacions de 144.800 m² i 104.000 m² d'oficines respectivament.

I és que un mercat dels usuaris finals, més enllà de correccions a la baixa desitjables en els tipus d'interès, és el pilar fonamental per tenir un mercat d'inversió actiu, durador i sa. En el moment en què encadenem diversos trimestres de demanda robusta per part dels ocupants els inversors que són "generadors de tendències" tornaran a prendre posicions ràpidament adquirint de nou immobles d'oficines a tot volum i segurament per als inversors "seguidors" s'haurà tancat de forma definitiva la seva finestra d'oportunitat.

Els inversors ja reconeixen l'oportunitat que presenten les oficines en ubicacions estratègiques, que és probable que més endavant ja no estiguin disponibles

A això se li uneix el fet que el nombre de sol·licituds de propostes de venda d'actius per part de determinats grups propietaris d'edificis d'oficines han augmentat considerablement en comparació amb l'any passat, senyal que existeix prou voluntat de rotació d'actius per part d'alguns propietaris als nivells de preu actuals. Aquest augment en les propostes d'inversió és un indicador avançat crucial que suggereix que l'activitat d'inversió està a punt d'intensificar-se.

Els inversors, tant nacionals com internacionals, estan començant a reconèixer el valor inherent i les oportunitats que presenten les oficines en ubicacions estratègiques, oportunitats que és probable que més endavant ja no estiguin disponibles. Les estratègies contra cícliques ningú no va dir que fossin fàcils d'implementar, ja que per comprar en el punt més baix de la corba s'exigeix una bona dosi de coratge, capital disponible i una certa determinació i sang freda. Però lògicament en el moment en què el mercat ofereixi certesa i ja es percebi la recuperació la veritable oportunitat ja haurà passat de llarg. És l'etern debat sobre el binomi risc-rendibilitat, i per obtenir rendibilitats molt atractives cal entrar al mercat quan els riscos són fins i tot aparentment elevats.

Per als inversors que busquin implementar veritables estratègies contra cícliques aquest és el moment d'actuar. La finestra per aprofitar els preus d'entrada relativament baixos s'està tancant ràpidament a mesura que el mercat guanya impuls. Creiem que les estratègies dominants centraran el seu interès en propietats que ofereixin potencial de creixement a llarg termini i resiliència en períodes d'incertesa. A més serà essencial considerar la sostenibilitat i l'eficiència energètica, aspectes que porten ja amb nosaltres cert temps i cobrant més rellevància tant per a inquilins com per a inversors, a més dels reguladors.

Aquest 2024 representa un any d'oportunitats significatives per al mercat d'oficines. A mesura que l'activitat d'inversió es recupera, aquells que s'anticipin i s'adaptin a les noves dinàmiques del mercat estaran millor posicionats per beneficiar-se de la pròxima fase de creixement al sector de real estate. Els indicadors comencen a mostrar que el temps d'anticipar-se està arribant i el moment per invertir és ara.