Els freelancers qualificats poden ser l'espurna que permeti i fomenti l'adopció de la IA a les empreses. I fer que duri. Mentre que les empreses poden estar navegant per la corba de la IA amb cautela, els talents independents sovint l'han adoptat amb més rapidesa. Com destaca Arnaud Vidal, Cap de Geoespacial de TotalEnergies, les empreses aprofiten els freelancers tant per la seva rapidesa com per les seves habilitats especialitzades: “Formem el nostre propi personal, però quan necessitem accelerar i identificar necessitats específiques, recorrem al suport extern”.

D'altra banda, Emmanuel Vignon, director general de Sicara, Data & AI by Theodo, es fa ressò d'aquest sentiment: “L'especialització en dades i IA afavoreix els freelancers a causa de l'escassetat de personal qualificat”. Aquest accés a talents especialitzats permet a les empreses salvar la bretxa entre les seves capacitats internes i tot el potencial de la IA. La demanda d'habilitats sobre IA ha explotat i ha augmentat un 70% entre el 2022 i el 2024 . Per als freelancers, aquesta és una oportunitat d'or per capitalitzar aquest impressionant creixement i embarcar-se en projectes ultrainnovadors. 

Els grans camps per irrompre sent autònom

D'aquesta manera, tal com senyala el portal francès Malt, dedicat a la connexió entre empreses i autònoms, el model de negoci recorre, cada vegada més, a la IA. Aquest enfocament en l'eficiència es reflecteix a les tres indústries més sol·licitades: Programari (11%), Educació (10%) i Alta Tecnologia (9%). Al segment Tech & Data, la reserva de talent s'està expandint ràpidament, amb un percentatge de freelancers a la plataforma creixent del 8,9% el 2022 al 10,4% el 2024.

L'enfocament a l'automatització esmentat anteriorment s'alinea amb la creixent demanda de Científics de Dades (39%), Enginyers de Dades (23%) i Desenvolupadors Backend (15%) en plataformes com Malt. Això coincideix amb el que pensa el freelance Mohamed Kadiri, en un informe recent de Malt: “L'automatització, impulsada per l'objectiu d'optimitzar la producció i reduir la intervenció humana, s'ha convertit en la pedra angular de les peticions dels clients al meu camp i representa el 80% de la meva càrrega de treball actual.” Aquest pas de la digitalització a l'automatització exemplifica com la IA està transformant les indústries i els fluxos de treball, sovint optimitzant els processos existents en lloc de substituir completament les funcions humanes.

Les empreses del 2024 estan experimentant un cas clàssic de FOMO (por de perdre's alguna cosa) pel que fa a la IA. Impulsat per un mercat que canvia ràpidament, com assenyala Emmanuel Vignon: “El mercat està canviant massa ràpid perquè no provoqui ruptures dequilibri i una inestabilitat general.” Aquesta pressió per adoptar la IA xoca amb una dura realitat: la manca de competències internes, els marcs jurídics, els costos potencialment elevats i fins i tot una manca de comprensió clara de la pròpia tecnologia. A la confusió s'hi afegeix el persistent concepte erroni entre IA i tecnologies d'automatització, ja que moltes empreses les equiparen equivocadament. Aquest enfocament en projectes d'automatització domina els esforços actuals d'adopció de la IA, descuidant el potencial estratègic més ampli de la veritable intel·ligència artificial, en particular la GenAI, disponible des del 2022. L'èxit de la implantació de la IA va més enllà dels darrers artefactes i tendències; exigeix ​​una estratègia integral. Pensa a la IA com en un cotxe de carreres. Fins i tot amb el millor motor (tecnologia d'IA), si la vostra empresa no té una carretera resistent (infraestructura), combustible de qualitat (dades), conductors qualificats (habilitats de la mà d'obra) i fons suficients per a benzina (pressupost), el cotxe no assolirà tot el seu potencial.eses adopten la IA gràcies al nostre nou informe complet.

Quines habilitats es demanaran?

En darrer terme, si ens centrem en el mercat de freelancing per habilitats al núvol, ja ha estat gran en els darrers mesos com a conseqüència que les empreses confien en els freelancers per modernitzar la seva infraestructura. Tot i això, és probable que l'auge de la IA impulsi, almenys en part, el recent augment de la demanda. Aquestes són les habilitats importants a tenir en compte a partir d'ara:

- Núvol i solucions associades com AWS, GCP o Microsoft Azure i plataformes multicloud com Kubernetes: La demanda creix ràpidament (+128%); l'oferta, ja àmplia, creix de manera constant (+42%)

- GenAI: Ràpid creixement de la demanda (+300%) i l'oferta (+200%) de la Generació Millorada per Recuperació (RAG) IA.

- Altres Habilitats importants el 2024: Govern, seguretat i ètica (probablement impulsades per les noves normatives de la UE). La demanda ja gran creix ràpidament (+366%); Els experts en aquests temes continuen sent escassos, però s'han duplicat (+100%). Consultoria i formació: la ja elevada demanda creix ràpidament (+88%); l'oferta creix de manera constant (+32%).

- Importància limitada el 2024 sobre el Chatbot: Tot i que ara és una paraula clau molt demandada, malgrat l'atenció que va rebre amb l'auge de la GenAI el 2023, la demanda s'ha estancat en un 1,7%.