La Unió Europea (UE) ha aprovat una nova norma per evitar l'evasió fiscal amb criptoactius. Els ministres d'Economia i Finances dels països que conformen la UE han arribat aquest dimarts a un acord per obligar tots els proveïdors de serveis de criptoactius a informar de les transaccions efectuades per residents comunitaris, a fi de lluitar contra l'evasió d'impostos i millorar la recaptació en unes operacions ara difícils de traçar.

"Hem acordat el text de compromís (...). L'acord augmentarà la transparència fiscal a la UE i esperem que també pugui ser un exemple per a altres actors quant a l'intercanvi automàtic d'informació rellevant", va anunciar després del debat ministerial la titular sueca de Finances, Elisabeth Svantesson.

La proposta, presentada per la Comissió Europea el desembre de 2022, busca aturar l'anonimat en les transaccions amb criptoactius, que permet que usuaris que estan obtenint grans beneficis amb les mateixes escapin al radar de les autoritats tributàries. Per a això, esmena la directiva de cooperació administrativa (DAC8) per estendre a aquest sector les normes que exigeixen intercanviar informació amb finalitats tributàries, de manera que Hisenda tingui la informació necessària perquè aquests guanys tributin com ocorreria amb qualsevol altre actiu financer.

En concret, els proveïdors de serveis amb criptoactius estaran obligats a informar de les transaccions de clients que resideixin a la Unió Europea, siguin operacions nacionals o transfrontereres, i les autoritats tributàries estaran obligades a intercanviar aquesta informació automàticament.

Les regles cobriran un ampli rang de criptoactius, inclosos aquells que hagin estat emesos de manera descentralitzada, com les monedes estables, els tokens de diners electrònics i els tokens no fungibles (NFT). Complementen d'aquesta manera la nova regulació sobre el Mercat de criptoactius (MiCA), que també ha rebut avui llum verda definitiva per part dels socis de la UE i que serà la primera legislació específica per posar ordre al mercat europeu de criptodivises.

Intercanviar informació sobre acords transfronterers

"Aquestes mesures asseguraran que totes les autoritats tributàries tenen tota la informació que necessiten per garantir la igualtat de condicions en relació amb els criptoactius i que es paguen imposats pels beneficis de comerciar o invertir en cripto", va destacar el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, durant el debat.

D'altra banda, la nova norma DAC8 obligarà a intercanviar informació de forma automàtica sobre els acords transfronterers que alguns països concedeixen a individus molt rics, amb un patrimoni d'almenys un milió i mig d'euros en inversions o actius sota gestió, sense incloure l'habitatge principal.

Així mateix, hauran d'intercanviar dades sobre dividends no custodiats o ingressos similars, que ara no estan coberts per la directiva, per "reduir els riscos d'elusió, evasió i frau fiscal", segons va explicar el Consell en un comunicat. La norma modifica també l'obligació d'informar del número d'identificació fiscal per "facilitar que les autoritats identifiquin als contribuents i atribueixin correctament els impostos".

Els ministres van acordar que comenci a aplicar-se a partir de 2028, encara que la Comissió Europea i Bèlgica van demanar que sigui obligatori des de 2024. "Segons la nostra opinió, el número d'identificació fiscal ha de ser inclòs en el context de l'intercanvi d'informació obligatori als informes per país. És altament recomanable utilitzar la possibilitat d'utilitzar el número d'identificació des de l'1 de gener de 2024", va dir Gentiloni. La norma entrarà en vigor una vegada que el Parlament Europeu doni la seva opinió sobre aquesta, encara que aquesta no és vinculant.