Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) provaran d'acordar la seva posició sobre la directiva per exigir als proveïdors de criptoactius, tals com les aplicacions de compravenda o intercanvi de bitcoins, que notifiquin les transaccions dels clients residents en la Unió Europea (UE).

La directiva, presentada per la Comissió Europea el passat 8 de desembre i coneguda com a DAC8, es refereix a la cooperació administrativa i la transparència en el camp de la fiscalitat. La norma també pretén establir un nivell mínim comú de sancions per a situacions d'incompliment greu, com l'absència total de notificació malgrat els recordatoris administratius i, en alguns casos, les obligacions d'informació també inclouran els tokens no fungibles (NFT).

A més, el text també proposa d'ampliar tant les obligacions d'informació de les entitats financeres per incloure els diners electrònics i les monedes digitals, com l'àmbit d'aplicació de l'intercanvi automàtic d'informació per avançar les resolucions transfrontereres utilitzades per les persones amb grans patrimonis.

Protecció a inversors i contribuents

Els ministres també abordaran la proposta de la Comissió Europea per revisar el marc de gestió de crisis bancàries i la garantia de dipòsits i protegir així inversors i contribuents davant d'una possible fallida. Aquesta serà la primera ocasió que tindran els ministres per intercanviar els seus punts de vista inicials, basant-se en el plantejament presentat per Brussel·les el passat 18 d'abril, un mes després de les turbulències econòmiques provocades per les fallides del Silicon Valley Bank als Estats Units i de l'entitat suïssa Credit Suisse.

La revisió del marc pretén evitar que les autoritats nacionals utilitzin els diners públics per fer front a una fallida imminent, en lloc dels recursos interns dels bancs i les xarxes de seguretat finançades pel sector, la qual cosa significa que el sistema únic de resolució creat en el marc de la Unió Bancària "no s'està utilitzant plenament segons el previst". Per això, ara l'Executiu comunitari busca ampliar l'abast d'aquest marc per assegurar-se que les fallides bancàries puguin resoldre's de forma "eficaç", en lloc de gestionar-se fora del sistema establert per a la UE.

Reforma del marc

La reforma d'aquest marc pretén dotar a les autoritats de millors instruments de crisi utilitzats per gestionar la fallida de bancs mitjans i petits per garantir que, quan estigui en joc l'estabilitat financera, els inversors --ciutadans, empreses i entitats públiques--, puguin continuar tenint accés als seus comptes. La proposta de la Comissió atén els objectius principals de preservar l'estabilitat financera, protegir els inversors, minimitzar el risc per als diners dels contribuents i esmorteir l'impacte d'una possible fallida bancària en l'economia real.

De forma prèvia a aquest intercanvi de postures, dilluns, els ministres de l'eurozona, l'Eurogrup, debatran el pla indicatiu per avançar en la Unió dels Mercats de Capitals, sense perjudici dels debats legislatius que tenen lloc en el Consell.