Moltes vegades no existeix una línia totalment definida entre prohibir, limitar i aconsellar. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), presidida per Rodrigo Buenaventura, està tocant els temes més sensibles a la butxaca dels estalviadors i a la transparència en un segment, com els fons d'inversió, on encara hi ha molt marge de millora. Una mostra d'això és la Guia Tècnica publicada aquest passat mes de febrer sobre reforç de la transparència d'IIC amb objectiu concret de rendibilitat i d'IIC de renda fixa amb estratègia de comprar i mantenir.

Un tipus de producte el de la rendibilitat objectiu que ha tingut molt èxit aquest any en què les gestores de fons anuncien (no asseguren) un guany si el partícip del fons manté la seva posició durant un període de temps determinat. La CNMV amb aquesta Guia Tècnica ha intentat aclarir els dubtes dels inversors i exigir a les gestores prou transparència per explicar aquesta promesa de rendibilitat.

Fa uns dies un gestor d'un d'aquests fons –no desitja revelar el seu nom- explicava que en el tràmit d'aprovació del seu fons objectiu, l'organisme supervisor del mercat l'havia instat a rebaixar les comissions del fons perquè fos aprovat amb normalitat. Cosa que, segons compta, va fer i el fons va ser autoritzat sense més dificultats. Des de la CNMV referent a això fan referència que "en comptades ocasions i d'acord amb l'informat en el comunicat de gener de 2015, ha introduït advertències informatives als fullets de fons amb objectiu concret de rendibilitat quan les comissions superaven 0,6 punts percentuals sobre el patrimoni (de la mateixa manera que aquest percentatge s'utilitza a la Circular 1/2018 de la CNMV sobre determinades advertències i a la recent Guia Tècnica sobre fons de comprar i mantenir o rendibilitat garantida)", expliquen.

Advertències al fullet que poden ser dissuasives perquè les gestores apliquin comissions més elevades a aquest llindar del 0,6%. Així, des de la CNMV conclouen que "el fet que la gran majoria de productes se situïn per sota d'aquest nivell és el que justifica que tals advertències hagin estat fins ara absolutament marginals".

Així, aquest llindar de comissions per a aquest tipus de fons d'inversió que, en principi, no suposava més que la necessitat d'una advertència al partícip ha pogut passar a convertir-se en una obligació, encara que no explícita.

Liquiditat, termini, valoració

La CNMV llançava el mes de febrer passat una consulta pública sobre aquests fons objectiu a fi que els partícips coneguin tots els seus riscos i valorin la rendibilitat promesa. En aquesta consulta, el supervisor posa èmfasi en la necessitat d'augmentar a 12 les finestres de liquiditat en un any sense que es paguin comissions de reembors, en comptes de les quatre actualment previstes.

També demana "establir criteris sobre el risc derivat de no valorar part de les seves operacions durant el termini de comercialització, així com dels efectes de la inflació sobre la rendibilitat nominal de les seves inversions", i "fixar criteris sobre la rendibilitat estimada (en termes de TAE) que raonablement pot esperar en els fons de renda fixa amb estratègia de comprar i mantenir en el supòsit que mantingui la seva inversió fins al venciment". Finalment, el supervisor parla d'ampliar i millorar les advertències establertes sobre el risc pel termini i pel cost per la liquiditat del fons.

El tema de les valoracions després de la comercialització porta no pocs estalviadors a situacions de confusió que aquesta Guia Tècnica ha intentat aclarir. Els actius de renda fixa, encara que sigui a curt termini, es valoren diàriament i es poden fins i tot registrar pèrdues passatgeres. Unes pèrdues que desapareixen quan s'espera al venciment de l'emissió –per exemple lletres del Tresor- i el fons rep tant el principal invertit com el cupó promès.