Tenint en compte que Infojobs va publicar l'any passat 2.694.185 ofertes d'ocupació a Espanya, l'anuari que realitza a partir de les seves vacants i de la mà d'Esade és un bon baròmetre del mercat laboral espanyol i català. A més de publicar quins són els treballs que més triomfen i com es paga cada un d'ells, l'informe 'Estat del mercat laboral a Espanya 2022' identifica quins són els sectors més actius tant en tot l'estat com en cada comunitat. A Espanya, els quatre sectors amb més vacants el 2022 van ser el de comercial i vendes, el de compres, logística i magatzem, el d'atenció al client i, en quart lloc, el de professions, arts i oficis. Turisme i restauració, informàtica i telecomunicacions i enginyeries i tècniques se situen just per sota. Però a Catalunya hi ha algunes diferències respecte al mapa espanyol.

Catalunya és, amb un 22% de les vacants publicades a tot Espanya (un total de 578.119 l'any passat), la segona comunitat amb més ofertes a Infojobs per darrere de Madrid, que va acaparar un 29% i 791.662 ofertes.

I té una particularitat respecte a la resta: és l'única comunitat on el sector amb més vacants (79.843, un 14% del total) és el d'atenció al client, que és el tercer sector amb menys vacants amb contracte indefinit (només un 27% de les ofertes).

El segon sector amb més vacants a Catalunya és el de compres, logística i magatzem (amb 73.788), que a més és el que menys contractes indefinits ofereix, només un 18%.

El sector comercial i vendes és el tercer que més ofertes va publicar, amb 67.020, i es tracta d'un sector amb un 40% d'indefinits en l'àmbit estatal.

El sector del turisme i restauració tanca la llista dels quatre amb més ofertes, amb 57.160 vacants, en l'àmbit estatal un 42% van ser contractes indefinits.

Indefinits i fixos discontinus, a l'alça

L'anuari analitza l'impacte de la reforma laboral de 2021 en els tipus de contractes que s'han ofert a Infojobs. I els indefinits han crescut un 12%, de representar un 24% el 2021 a representar un 38% al tancament de 2022. Tal caiguda contrasta amb el salt que va donar durant els anys de la crisi, amb una reforma laboral que va augmentar la temporalitat i va fer que els contractes indefinits passessin de representar el 47% del total el 2008 al 24% el 2013. Amb l'evolució actual, podríem ser a prop d'assolir els nivells previs a la crisi de 2008.

Es reflecteix la temporalitat dels sectors dominants a Catalunya en una menor presència de contractes indefinits en relació amb altres punts d'Espanya? No. Malgrat que en termes generals els sectors que lideren en la comunitat tenen una alta temporalitat, Catalunya va ser la segona comunitat amb més proporció de contractes indefinits a Infojobs, amb un 43% sobre el total, de nou per darrere de Madrid, que va oferir un 48% de contractes indefinits. A l'altra cara de la moneda, Castella-La Manxa es va quedar per sota del 20% (19%) en contractes indefinits. Les ofertes de feines amb fixos discontinus van tenir una rellevància molt més gran a les Balears (amb un 22% del total) que en la resta de comunitats, amb Cantàbria, en segon lloc, amb un 14% de pes sobre el total.

Els 25 llocs de treball amb més vacants a Infojobs: aquests són els seus sous

L'estudi mostra que, en termes relatius, el sector on més han crescut els indefinits és en el turisme i la restauració (un 239% en relació amb l'any anterior), mentre que els fixos discontinus s'han disparat just al sector protagonista a Catalunya, atenció al client, on han passat de publicar-se 346 ofertes amb model fix discontinu a ser 21.640.

Els contractes temporals han perdut deu punts en importància, passant de representar el 40 a representar el 30% del total i els fixos discontinus han passat de representar-ne menys de l'1% a ser el 5% del total, a tot Espanya. Els contractes a temps parcial i les ofertes per a autònoms mostren idèntica evolució, passant també del 7% del total al 5% l'any passat.

La mirada geogràfica de l'estudi també ens mostra que Catalunya és la quarta comunitat autònoma amb millors salaris d'Espanya, amb una mitjana de 24.590 euros anuals, i de nou per darrere de Madrid, que va comptar amb ofertes amb una mitjana de 26.084 euros anuals de salari, i del País Basc, amb 25.442 euros anuals de mitjana, i Navarra, amb 25.060. Els pitjors sous són a les Canàries (21.897 euros anuals) i Melilla, 18.510 d'anuals.

Infojobs disposa de la informació de tots els salaris de les ofertes, encara que tan sols el 43,7% ho van fer públic el 2022 en les seves vacants, percentatge idèntic al de l'any anterior. Això ha de canviar amb la nova normativa europea. Infojobs no va reflectir en les seves ofertes les millores salarials que, a Espanya, van ser d'un 3,7%.