La flota espanyola ha iniciat aquesta setmana la pesca de sardina ibèrica amb una quota de les més altes dels últims anys, 18.962 tones, 4.000 tones més respecte a les quals va disposar la Comissió Europea, el 2022. La quota es distribuirà entre la flota de cèrcol del golf de Cadis, la flota de cèrcol, racú i piobardeira del Cantàbric i Nord-oest i la flota de xeito, d'acord amb l'última recomanació del Consell Internacional per a l'Exploració del Mar (ICES, per la seva denominació en anglès).