El 64% dels majors de 65 anys prefereix continuar fent en persona les seves gestions amb els bancs o amb empreses de serveis com la telefonia o energia, així com tràmits amb l'administració, sobretot si tenen nivells d'estudi més baixos o més de 80 anys. Aquest percentatge de majors reticent a utilitzar canals digitals és menor que el 71% d'un any abans, en part gràcies al fet que el 53,8% ha realitzat ja "alguna vegada" gestions de forma online.

Només el 18% d'aquest segment de la població preferiria poder fer tots aquests tràmits per internet, lleugerament superior al 15,6% d'un any abans, segons un estudi encarregat per les patronals bancàries AEB, CECA i Unacc a què ha tingut accés EFE. En aquesta ocasió, el 34% dels 550 més majors enquestats, davant el 20,7% d'un any abans, considera que se'ls té prou en compte a l'hora de prestar-los serveis, tot i que encara un 42,2 % manté l'actitud contrària.