Les digital health, les tecnologies mèdiques, els proveïdors de serveis i la indústria farmacèutica i complementària configuren a Catalunya el sector de la salut mental i l’autonomia personal, una activitat en constant creixement des del 2000. A hores d’ara, a Catalunya operen en aquests tipus d’activitats sociosanitàries 772 empreses, el triple que fa cinc anys. Es tracta d’un sector jove i en creixement, perquè pràcticament la meitat d’aquestes companyies s’han originat en el període 2000-2020. Concentrades en productes i serveis per a la salut mental, de l'autonomia personal i de suport a les persones amb dependència, el seu volum de negoci arribava als 9.244 milions d’euros, és a dir, el 3,79% del producte interior brut (PIB) de Catalunya, segons un estudi d’Acció.

Sent un sector a l’alça, presenta moltes oportunitats de negoci fruit de les noves tendències socials i demogràfiques i pels avantatges de les noves tecnologies en moltes de les seves àrees d’aplicació. Companyies vinculades al sector com Ita, L’Onada, Suara, Biomet, Smith-Nephew, Teladoc, SmartBrain, Atomian, Butler Scientifics, Qida, Cuideo, Cuore Care, les tecnològiques Gate2Brain, Timeisbrain, Broomx o les start-ups Moonoa, Ephion, HumanITcare, Koa Health, Evoterapia, Amelia, Accuretherapeutics; i fins als grans fabricants farmacèutics Werfen, Esteve, Novartis, Almirall..., configuren un sector que té per davant moltes oportunitats. A banda de tendències socials com l'auge de les activitats inclusives, la millora del benestar, l’atenció a domicili o l’augment de la solitud, l’estudi també destaca algunes tendències de mercat clau: el design for all -productes que poden ser utilitzats per tothom-, nous models d’habitatge, l’atenció centrada en la persona, el valor compartit o les teràpies complementàries.

A escala global, 450 milions de persones pateixen trastorns mentals que els dificulten la vida i això representa el 12,5% de tots els problemes de salut. Més de 300 milions de persones al món viuen amb depressió, un problema de salut mental que ha augmentat considerablement els últims anys, i que provoca que un 5% de tots els adults, la qual cosa l’ha convertit en la principal causa de discapacitat al món. A Espanya, el 6,7% de la població està afectada per l'ansietat, exactament la mateixa xifra de persones amb depressió. Malauradament, a Catalunya les dades de salut mental també són poc positives. Aproximadament 1 de cada 4 persones (de més de 14 anys) té malestar emocional i gairebé 1 de cada 10 té diagnosticada una depressió moderada o greu.

El sector també està afectat per tendències tecnològiques globals relacionades amb la telemedicina i la teleassistència, les tecnologies de la llar i les immersives, la robòtica, la impressió 3D, l’alimentació funcional o els wearables. Són àrees en què caldrà el disseny de productes i entorns que puguin ser utilitzats per tothom independentment de l'edat, en les quals es buscarà la integració de serveis o les que centren l'atenció en la persona.

La radiografia del sector, en la seva fase actual, evidencia que si bé el nombre més important d’actors empresarials es concentra en els proveïdors de serveis en nombre i llocs de treball creats, el gruix del negoci se l’emporta la gran empresa farmacèutica. Així, les 523 empreses que donen serveis de salut mental i autonomia personal, facturaven el 2022 uns 1.800 milions d’euros (el 20% del total), però ocupaven el 68% de la massa laboral (uns 43.600 treballadors). En aquest segment, el sector té reptes importants com dignificar les tasques dels professionals del sector de les cures i lluitar contra l’economia submergida i millorar l’atractivitat del sector assistencial i, sobretot, les condicions laborals dels professionals per tal d’atraure talent. En canvi, unes 119 farmacèutiques s’emporta pràcticament la meitat del negoci (48%), amb 4.457 milions, i el 17% dels treballadors (10.528 persones).

Les digital health, un segment en creixement

Destaquen les digital health que, en pocs anys, s’han fet un forat important en el negoci i la generació de llocs de treball: 46 empreses, 2.236 milions i 4.834 empleats. I, finalment, la tecnologia mèdica és un aspecte que permet la creació d’empreses disruptives. Actualment, a Catalunya, està format per 85 empreses (11%), que facturen 730 milions d’euros i amb poc més de 3.000 treballadors representen el 8% de l’ocupació total del sector.

Moltes de les quals actuen en els nous camps que creen oportunitats com la indústria de l'alimentació, fomentant entre altres solucions per a l’alimentació funcional i personalitzada, amb l’objectiu de millorar la salut de les persones i reduir el risc de contraure malalties, produir aliments fàcils de digerir per a aquelles persones amb malalties com la disfàgia, o desenvolupar serveis d’alimentació per a persones grans, tenint en compte les particularitats d’aquest col·lectiu (p. ex. menjar a domicili). Les àrees de suport i atenció a la persona, la mobilitat, les TIC, la formació o l'hàbitat i les smart cities, també poden oferir noves oportunitats per a projectes innovadors.

Inversió estrangera i finançament per a emprenedors

L’informe d’Acció, destaca també l’atracció d’inversió estrangera a Catalunya que fomenta el desenvolupament d’aquest sector. Cita alguns dels projectes que s’han realitzat entre 2021 i 2022, per un volum de recursos de més de 100 milions d’euros. Es tracta de Minoryx Therapeutics, empresa biotecnològica que es dedica al desenvolupament de tractaments per a trastorns orfes del sistema nerviós central (SNC) i que recentment ha captat 51 milions d’euros. La companyia farmacèutica Neuraxpharm, centrada en els tractaments de trastorns psiquiàtrics i neurològics, que ha invertit 11 milions d’euros en ampliar la capacitat de producció de les factories catalanes. La start-up Admit Therapeutics, que desenvolupa un test per a la detecció precoç de l’Alzheimer basat en una anàlisi de sang, i que ha obtingut 4,2 milions d’euros que destinarà per a completar la prova de concepte clínica. També en el segment de les start-ups, cal destacar els projectes de Koa Health, proveïdor digital que ofereix una aplicació per a la millora de la salut mental per als treballadors de les organitzacions i que invertirà 30 milions d’euros en la millora del producte i del comerç exterior; Amelia Virtual Care Healthtech, amb seu a Barcelona, desenvolupadora d’una plataforma de realitat virtual que permet el tractament de diferents tipus de malalties mentals, que acaba de captar 7 milions per a impulsar el seu creixement, o Moonoa, una solució digital contra els problemes d’insomni mitjançant un seguiment de la qualitat i quantitat del son, que ha obtingut 1,54 milions de finançament per consolidar el seu projecte.