Telefónica va guanyar 298 milions d'euros en el primer trimestre de 2023, la qual cosa suposa un descens del 57,8% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dijous la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia ha registrat un increment en la seva facturació, que creix a tots els mercats on opera.

La caiguda de guanys es deu principalment a tres factors aliens a la seva activitat comercial, segons ha indicat la companyia. Un d'ells té a veure amb una plusvàlua de 200 milions per la venda del 60% de la seva filial de fibra a Colòmbia a KKR, que se suma a altres "factors financers" com l'ajust comptable entre Virgin Mitjana i O2 al Regne Unit (-188 milions). Així mateix, Telefónica destaca la contribució fiscal més gran, que ha augmentat un 71,7% fins a aconseguir els 162 milions d'euros.

La teleco ha accelerat el creixement en el primer trimestre, amb l'impuls de les principals geografies, amb increments generalitzats dels ingressos en tots els segments i unitats de negoci "malgrat les existents tensions inflacionistes". D'aquesta manera, l'operadora ha assolit ingressos de 10.045 milions d'euros fins al març, una xifra superior en un 6,7% a l'aconseguida en el mateix període de l'any anterior.

En aquest sentit, la firma presidida per José María Álvarez-Pallete ha destacat que els resultats consoliden l'acompliment positiu en els tres primers mesos de l'any de les seves principals filials. A Espanya va elevar els seus ingressos un 0,3%, fins als 3.088 milions d'euros, a Alemanya van créixer un 8% (2.101 milions d'euros) i al Brasil la facturació fins al març es va situar en 2.282 milions d'euros (+17,5% interanual).

Per part seva, el Regne Unit ha continuat millorant els seus nivells de creixement orgànic, fins als 2.947 milions d'euros, i Hispam (el negoci del grup a Hispanoamèrica) ha continuat evolucionant en el seu objectiu d'obtenir una exposició a la regió modulada i sostenible.

Complint objectius 

Quant al resultat operatiu abans d'amortitzacions (oibda), aquest es va situar en els 3.121 milions d'euros al tancament del primer trimestre (-2,4% interanual), "assolint un nivell estable i constant gràcies al creixement dels ingressos i al focus en l'eficiència". Així mateix, els tipus de canvi han estat favorables, amb una contribució positiva als ingressos del grup de 136 milions d'euros i de 47 milions d'euros en el cas de l'oibda. La solidesa d'aquestes xifres i l'"eficient gestió de les inversions" ha permès al grup que la caixa operativa hagi registrat un creixement orgànic del 2,1%, fins als 2.320 milions d'euros, excloent espectre.

"Hem començat l'any amb força, malgrat l'enorme repte que comporta l'entorn econòmic global. Continuem executant el nostre pla estratègic i sumem un trimestre més de creixement accelerat dels ingressos en totes les regions en les quals Telefónica és present", ha destacat Álvarez-Pallete. D'aquesta manera, el president de la companyia ha subratllat que Telefónica està en el camí per a complir amb els objectius financers d'enguany.

"Anem ben encaminats cap al compliment dels nostres objectius financers per al conjunt de l'exercici i podem confirmar igualment el dividend previst per a 2023. Telefónica continua complint el seu compromís de reducció de deute i continua enfortint el seu balanç gràcies a la seva capacitat d'anticipació", ha afegit Álvarez-Pallete. 

Accelera en clients de fibra i mòbil

Respecte als clients registrats al tancament del primer trimestre, Telefónica va finalitzar març amb una base de clients de 383,6 milions, la qual cosa es tradueix en un increment del 4,15%. Un creixement impulsat per l'augment del 16% dels clients de fibra i del 7% dels de contracte mòbil.

Entre altres fites que destaca la companyia de telecomunicacions, assenyala l'acceleració dels desplegaments de fibra i 5G, que se sumen al tancament de les centrals de coure a Espanya, prevista per a abril de 2024. Telefónica compta amb un total de 168,9 milions d'unitats immobiliàries passades a tancament de març, un 4% més que l'exercici anterior, de les quals fins a 66,6 milions (+15%) discorre a través de les xarxes de fibra pròpies de Telefónica.

Quant al 5G, el grup ja compta amb aquesta tecnologia en els quatre mercats principals. La companyia ha llançat durant el primer trimestre la versió stand-alone al Brasil i preveu implementar-la al Regne Unit, Alemanya i Espanya al llarg de 2023. A tancament de març, el 5G ja cobria més de 2.100 localitats al Regne Unit, més del 82% de la població a Alemanya, el 85% de la població a Espanya i 58 ciutats al Brasil.

Rebaixa un 3,5% el deute net

Per part seva, el deute net de la companyia es va situar en 26.443 milions d'euros a la fi de març, la qual cosa suposa una rebaixa del 3,5% en comparació amb la registrada un any abans. El descens d'aquesta variable es deu, segons explica Telefónica, a la "fortalesa financera" de la companyia i de la "caixa generada pels negocis", que va aconseguir els 454 milions d'euros durant els tres primers mesos de l'any.

"Telefónica afronta l'actual escenari de pressions inflacionistes i pujades dels tipus d'interès amb una sòlida posició financera i de liquiditat. Més del 80% del deute es troba ancorada a tipus fixos, la companyia té coberts els venciments en els pròxims tres anys, la vida mitjana del deute és de 13,2 anys i la posició de liquiditat se situa prop dels 21.400 milions d'euros", ha explicat l'empresa en un comunicat.

Quant a altres unitats de negoci del grup, Telefónica Tech va créixer un 43,5% en el primer trimestre, fins als 429 milions d'euros. El creixement a un ritme "molt per sobre del mercat" que, segons la companyia, va contribuir a l'augment dels ingressos globals del segment B2B. D'aquesta manera, el segment B2B s'ha mantingut com un dels principals impulsors del creixement de la companyia, amb un augment de les vendes del 9% de manera orgànica enfront del primer trimestre de 2022.

D'altra banda, Telefónica Infra va continuar reforçant el posicionament de la companyia "gràcies a la creació de valor i a la seva condició de pionera en la implantació de nous models d'infraestructures de fibra". Quant a Telxius, el negoci de cable submarí de Telefónica, va registrar un increment dels ingressos reportats del 8,4% i un augment de l'oibda del 10,4%, creixent per cinquè trimestre consecutiu.