La companyia Endesa ha admès que hi ha 82.000 clients a Catalunya que tenen facturacions pendents del 2023 i que, en alguns d'aquests casos, quan se n'ha tramitat el cobrament durant els primers mesos d'enguany, s'han aplicat els impostos amb la revisió vigent en l'actualitat, és a dir, amb un IVA del 21%, tal com ha tornat a fixar el govern espanyol per al 2024. La companyia lamenta la situació que s'ha generat i argumenta que la constant modificació dels tributs en la tarifació del servei comporta moltes dificultats en la gestió dels rebuts des de l'àrea comercial de la companyia que, a més, està procedint a una modificació dels seus processos automàtics. Tanmateix, concreta que els tres últims anys s'han succeït fins a dotze canvis normatius en la tarifació per a les companyies energètiques, segons fonts consultades per ON ECONOMIA.
 

Amb tot, des de la companyia reconeixen que l'origen de l'afectació és responsabilitat seva i asseguren que ja estan treballant per "regularitzar" la situació i compensar tots els clients perjudicats. Concreten també que els afectats no hauran de fer cap tràmit específic per executar la reclamació perquè serà la mateixa companyia la que contactarà amb ells mitjançant correus electrònics informatius. 

No obstant això, Endesa vol diferenciar entre el que són les factures que s'estan expedint per esmenar els retards que s'han acumulat durant el 2023 i que corresponen a 82.000 clients (62.000 de la comercialitzadora de mercat lliure Endesa Energía, i 20.000 de la comercialitzadora de mercat regulat Energía XXI Comercializadora), un 2% dels contractes que Endesa té a Catalunya. En aquests casos, si l'IVA aplicat no és el que pertoca, la companyia ho abonarà al client sempre a través de la següent factura. Endesa també assegura que sistemàticament les factures més voluminoses s'envien fraccionades per períodes, segons les mateixes fonts. 

I, per altra banda, les factures emeses en temps correcte que s'han expedit durant el gener o febrer del 2024, però que inclouen consums de desembre del 2023. L'1 de gener, l'IVA dels contractes de la llum va passar del 5% al 10%, i a partir del març va pujar fins al 21%. En aquests casos, la companyia recorda que aquest decalatge entre els impostos vigents en un període i l'altre es produeix pràcticament sempre que hi ha un canvi dels impostos, i que els processos de facturació ja estan adaptats perquè la diferència quedi compensada a favor del client a la factura següent. 

Endesa té l'obligació d'informar periòdicament 

Endesa informa periòdicament de l'evolució del seu procés de facturació. De tal manera que la Generalitat pren les decisions que corresponen. Per la qual cosa, aquest dimarts, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Direcció General d’Energia, ha instat les comercialitzadores elèctriques Endesa Energía i Energía XXI Comercializadora de referència, ambdues integrades en el grup Endesa, a no aplicar als seus clients la fiscalitat corresponent a l’any 2024 per a aquelles factures de l’any 2023 que ha emès amb endarreriment o que encara no ha emès. Aquesta mesura farà que, tenint com a referència la facturació mitjana anual a un habitatge domèstic, totes dues comercialitzadores hagin de compensar entre 30 i 75 euros per cada factura mensual que s’hagi emès amb retard, segons va informar la Generalitat. Des del departament s'ha advertit a la companyia que, per als usuaris, la manca d’emissió de factures es tradueix en l’acumulació de rebuts que, si no es gestionen adequadament, poden esdevenir impagaments i fins i tot talls de subministrament.

Val a dir que pel procés de facturació que té establert la companyia, aquesta no és la primera advertència pública i administrativa que rep. L'any passat, la Generalitat va multar Endesa amb 600.000 euros com a sanció per haver deixat de facturar una part dels seus clients en ometre la tramitació de les factures corresponents al 2022, i facturar amb retard i de cop els serveis acumulats durant mesos a dos milions de punts de subministrament. Alhora, va ser objecte d'un expedient sancionador adreçat a la distribuïdora d'Endesa, EDistribució Xarxes Digitals, a qui s'acusava de frenar l'accés dels consumidors a les tarifes i avantatges derivats de l'autoconsum, de tal manera que la Generalitat va posar sobre la taula una possible multa de sis milions d'euros.

En el cas actual, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat tornarà a obrir dos nous expedients administratius sancionadors a les empreses comercialitzadores, Endesa Energía i Energía XXI Comercializadora. El departament també ha comunicat a Endesa que, en cas d'haver emès factures amb retard, està obligada a cobrar els rebuts de manera prorratejada i evitar així que els clients hagin de fer front, de cop, als pagaments pendents acumulats.