El grup portuguès Bondalti ha anunciat el llançament d'una oferta pública d'adquisició d'accions (opa) de caràcter voluntari sobre el 100% de Ercros a 3,6 euros per títol, la qual cosa suposa valorar la totalitat de la companyia espanyola en 329,17 milions d'euros. El preu ofert per la companyia implica una prima el 40,6% sobre el preu a què van tancar ahir les seves accions (2,56 euros) i del 51,3% sobre el preu mitjà ponderat de cotització de l'últim mes.

Segons ha explicat el grup lusità a la sol·licitud que ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts perquè li sigui autoritzada l'opa, el preu de l'oferta, que es dirigeix exclusivament al mercat espanyol, es pagarà en efectiu completament. El grup portuguès, que ha llançat aquesta OPA a través de Bondalti Ibérica, amb seu a Barcelona, ha assegurat disposar dels compromisos de deute i de recursos propis necessaris per atendre la contraprestació de l'oferta.

En tot cas, a fi de garantir el pagament de la contraprestació oferta, Banc Santander emetrà un aval bancari a primer requeriment per un import de 329,17 milions d'euros, que seran presentats a la CNMV dins del termini màxim previst legalment, recull Europa Press.

El preu de l'oferta es reduirà en un import equivalent a l'import brut per acció de qualsevol distribució de dividends, reserves o prima d'emissió, o qualsevol altra distribució als accionistes que efectuï Ercros des de la data d'aquesta sol·licitud d'autorització.

El grup lusità considera que el preu de l'oferta compleix els requisits per ser considerat com a "preu equitatiu". A tal efecte, aportarà un informe de valoració elaborat per Kroll Advisory com a expert independent per justificar-ho.

Exclusió de borsa

L'oferta està condicionada a aconseguir una acceptació superior al 75% del capital i que s'obtinguin totes les autoritzacions regulatòries i governamentals pertinents. Una vegada completada la transacció, Bondalti mantindrà la seu de la companyia a Barcelona, així com l'ocupació i la presència en les comunitats en les quals opera Ercros (Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó i Comunitat de Madrid).

En aquest sentit, Bondalti ha assegurat tenir "plena confiança" en la tasca exercida per l'equip directiu de Ercros. L'objectiu del grup, una vegada es culmini l'operació, és promoure l'exclusió de negociació de les accions de Ercros de les Borses de Valors.

Bondalti és un grup industrial portuguès amb arrelament a Espanya des de fa més de 20 anys i compta amb el respatller financer del grup familiar Grup José de Mello, amb un legat històric de més de 120 anys, 1.255 milions d'euros de facturació el 2022, 2.400 milions d'euros en actius i més de 14.800 persones.

El grup familiar, un dels més importants de Portugal, compta amb una sòlida base accionarial i porta diverses generacions realitzant inversions a llarg termini.