El crèdit al consum va ser l'únic supervivent el 2023. Mentre les hipoteques es van enfonsar un 18% l'últim any atès el context de fortes pujades de tipus d'interès i augment de l'euríbor, el finançament per consumir no va parar, de fet, va créixer un 3% respecte el 2022. La inflació es va menjar part de l'estalvi de les famílies o simplement va reduir el seu poder adquisitiu, així que moltes van recórrer a un préstec per fer una reforma a casa, comprar un vehicle o reunificar deutes. L'import mitjà va ser de 10.000 euros i els terminis per tornar-lo se situen entre 60 i 72 mesos de mitjana, segons dades de Fintonic.

Tanmateix, els grans bancs van decidir evitar el risc endurint més les condicions per deixar diners. Així, els negocis de finançament al consum d'entitats com CaixaBank, Sabadell i Santander van guanyar fins a un 70% menys durant l'últim any.

La caiguda més significativa és la de Sabadell Consumer Finance, que a l'últim exercici va obtenir un benefici de 5,2 milions aproximadament davant els gairebé 18 milions de 2022 i els més de 20,4 milions de 2021. El que suposa una caiguda del 70% en un any i del 75% en dos.

La filial de consum del Sabadell ofereix finançament en punts de venda, com concessionaris de cotxes, clíniques dentals, agències de viatges o comerços. El banc estableix acords de col·laboració amb diferents punts de venda on ofereixen un servei i també els diners. Per exemple, té un acord amb Mango per finançar les compres en aquest establiment.

Tanmateix, les contínues pujades de tipus d'interès entre juliol de 2022 i setembre de 2023, que ha portat el preu dels diners des del 0% fins al 4,5%, han fet que les entitats posin més requisits a l'hora de deixar diners per evitar riscos, principalment que es dispari la morositat. A Sabadell Consumer Finance, per exemple, la taxa de mora és superior al 5,5%, molt per sobre del 4,2% que presenta el banc a nivell grup.

El context també ha propiciat que el Sabadell traspassi riscos al mercat venent les titulacions d'aquests préstecs al consum. Fonts financeres confirmen que la raó per la qual cau l'aportació de Sabadell Consumer Finance al grup es deu principalment al desemborsament de la primera titulització el mes de setembre passat.

En concret, SCF va transferir el risc de crèdit d'una cartera de préstecs d'automòbil concedits per aquesta filial per import de 650 milions d'euros. Per això, encara que l'activitat va ser més gran i va efectuar 205.962 noves operacions de finançament davant les 196.023 operacions d'un any abans, la financera va guanyar menys.

CaixaBank també guanya un 70% menys amb la seva financera

En la mateixa línia, Telefónica Consumer Finance (TCF), que és l'empresa de finançament al consum que comparteixen Telefónica i CaixaBank, ha guanyat un 71,6% menys l'últim any. En concret, el benefici va ser d'1,2 milions davant els més de 4,3 milions d'un any abans.

Des d'ambdues companyies expliquen que a més del context d'inflació (que ha encarit els productes i reduït la demanda) i elevats tipus d'interès (que fa que finançar-se sigui més car), la disminució de l'activitat de TCF respon "a un canvi d'estratègia comercial per part de Telefónica".

Principalment, perquè la companyia ofereix als seus clients altres alternatives a la venda, com el rènting de dispositius (ofereix dispositius en règim de lloguer). Així mateix, el grup té un altre acord amb CaixaBank per a al seu torn llogar aquests dispositius (un model conegut com a "rent to rent") amb finançament.

Però com finançar-se ara és més car, els comptes de 2023 mostren que el volum d'aquestes operacions entre Telefónica i CaixaBank (fonamentalment Telefónica Rènting i CaixaBank Equipment Finance) va ascendir a 393 milions d'euros davant els 405 milions d'euros el 2022.

Santander també en guanya menys amb les seves financeres

Santander també ha guanyat menys amb els seus negocis de finançament al consum, tant el que comparteix amb El Corte Inglés, com el propi del banc. Així, Financera El Corte Inglés (on el banc que presideix Ana Botín controla un 51% i els grans magatzems el 49% restant) va obtenir el 2023 el seu pitjor resultat en una dècada, en concret, des que van firmar l'aliança el 2013.

En concret, la financera va guanyar 42 milions d'euros a l'últim exercici, 41 milions a Espanya i un milió a Portugal, els únics dos mercats en els quals opera l'empresa tèxtil. El que es tradueix en un 30% menys de benefici que el 2022.

Així mateix, el banc ha informat recentment que Santander Consumer Finance (el seu negoci a nivell grup) va guanyar l'any passat 1.321 milions el 2023 a tots els països on opera, un 17,4% menys. I que el motiu principal d'aquesta caiguda va ser la pujada de tipus d'interès i l'enduriment de les condicions del programa TLTRO del Banc Central Europeu, que va suposar menys liquiditat per a les entitats i a un preu més elevat.