El Banc d'Espanya (BdE) assegura que les famílies comencen a tenir problemes per fer front als seus deutes. Principalment amb el pagament dels crèdits al consum, que tenen uns interessos molt més elevats que, per exemple, les hipoteques. Es tracta d'una situació de la qual fa mesos que avisa, però on ara posa el focus i aporta xifres. Al seu 'Informe de la Situació Financera de les Llars i les Empreses', el supervisor assenyala que entre setembre de 2023 (quan es va produir l'última pujada de tipus d'interès, del 4,25% al 4,50%) i fins al març d'aquest 2024, els préstecs a llars classificades com a problemàtics van augmentar un 5,3%.

I que això es va deure a l'increment del crèdit en vigilància especial, que suposa ja el 65% d'aquests préstecs problemàtics, i malgrat el lleu descens dels dubtosos. Cal recordar que la banca divideix en tres la seva cartera de crèdit: en stage 1 es troba el crèdit sa, en stage 2 els que estan en vigilància especial perquè ja acumulen un impagament superior a 30 dies, i en stage  3 els crèdits dubtosos, els que ja han entrat en mora perquè han deixat de pagar-se durant 90 dies o més. I considera problemàtics els dos últims, els dubtosos i els morosos.

L'informe del BdE posa més el focus en els que es troben en stage 2, ja que estan augmentant a velocitat de vertigen i si passen a fase 3 dispararien les taxes de mora dels bancs. I és aquí on explica que l'augment està sent molt més intens en el crèdit al consum. El risc d'impagament d'aquests crèdits va començar a despuntar el setembre del 2022, només uns mesos després que s'iniciessin les pujades de tipus. Però ho han fet de manera més agressiva des de setembre del 2023 i fins ara.

En els últims mesos, les famílies han demanat més crèdit al consum que mai. Entre altres motius, perquè la inflació els ha deixat sense estalvis. De fet, la concessió de crèdit al consum es troba en nivells rècord i a tancament de març hi havia concedits més de 100.000 milions d'euros per part de les entitats espanyoles.

Aquest tipus de crèdits tenen una durada menor que la hipoteca (d'entre 1 i 10 anys) i es destinen a pagar vacances, cotxes, estudis, electrodomèstics o reformes de la llar. De vegades es fa mitjançant targeta de crèdit i d'altres, sol·licitant diners deixats al banc en oficines o pels canals online. El problema d'aquests crèdits és que solen tenir uns interessos molt elevats, en alguns casos fins i tot usurers, que fan que es pagui més d'interessos que pel mateix préstec.

Els interessos del crèdit al consum arriben fins al 24%

Per aquesta raó, es tracta d'un crèdit molt rendible per a la banca, que cobra de mitjana un 9% d'interès als deutors, arribant fins i tot al 24% TAE en entitats no regulades. I precisament aquest interès tan elevat, que en alguns casos voreja la usura, fa que sigui molt més difícil pagar-lo. Per això, també és el segment amb més impagaments i on més està creixent la morositat.

És més, la morositat només ha pujat en els crèdits al consum en els últims mesos, tal com ja va advertir la directora general de Supervisió del Banc d'Espanya, Mercedes Olano, el mes d'abril passat. En aquell moment, va assenyalar que un 4,3% del total de crèdits al consum són dubtosos. També va confirmar que és l'únic sector en el qual estan creixent els impagaments, un 4,6% exactament. Per aquesta raó, demanava a la banca una bona gestió del risc del crèdit i una correcta cobertura de provisions davant de "la morositat latent".

A l'informe publicat aquest dimarts, el supervisor bancari continua amb les seves advertències. Revela que la ràtio de préstecs problemàtics va augmentar al març un 0,6% respecte al tercer trimestre de 2023, fins al 9,7%, i es va situar en nivells similars als de finals de 2019. Explica que aquest increment reflecteix el repunt de la ràtio de crèdit en vigilància especial (l'stage 2) que es va elevar al 6,3% i ja supera en un 1,2% els nivells prepandèmia.

Mentre que la ràtio de dubtosos es va mantenir en el 3,3%, per sota de llavors. La banca ha aconseguit que no pugin els crèdits en stage 3 i la taxa de mora gràcies a les moratòries i els refinançaments posades en marxa pel govern espanyol i per les mateixes entitats, davant de les ràpides i fortes pujades de tipus.

D'altra banda, el supervisor de la banca també aprecia un augment "moderat" de la proporció d'empreses vulnerables en aquests mesos, però assenyala que la proporció és molt reduïda en termes històrics. Destaca que han despuntat els concursos de creditors en el primer trimestre de 2024, però també ha detectat un deteriorament significatiu en la qualitat dels préstecs bancaris concedits a aquest sector.