La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha iniciat un expedient sancionador contra Google i la seva matriu Alphabet per pràctiques restrictives de la competència que afectarien editorials de publicacions de premsa i agències de notícies espanyoles, segons informa l'agència EFE.

Segons ha informat aquest dimarts, l'organisme regulador investiga una sèrie de pràctiques que suposarien un abús de la posició de domini de Google respecte a les editorials i agències a Espanya.

Concretament, la CNMC estudia la possible imposició per part de Google de condicions comercials no equitatives per a l'explotació del seu contingut protegit per drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, les pràctiques investigades inclourien possibles actes de competència deslleial que podrien afectar l'interès públic per falsejar la lliure competència, la qual cosa suposaria infringir la Llei de Propietat Intel·lectual i explotar la situació de dependència econòmica en la qual es trobarien les editorials de premsa i agències.

Per això, i en vista de la informació obtinguda després d'una denúncia del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO), la direcció de competència de la CNMC considera que existeixen indicis racionals de la comissió per part de Google d'infraccions de la Llei de Defensa de la Competència (LDC) i del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Després de l'obertura d'aquest expedient, la CNMC comptarà amb un període màxim de 18 mesos per a la seva instrucció i resolució.