Els espanyols saben que les estafes online per robar dades bancàries estan disparades i a més tenen clar on hi ha un risc més gran: en els missatges que es reben via correu electrònic, SMS o WhatsApp. Encara que el contingut dels esmentats missatges sol ser sospitós perquè està mal escrit (amb faltes d'ortografia) o perquè ens alerten sobre un banc del qual no som clients, un 73% dels enquestats declara que en aquests tres canals hi ha més risc d'engany que en les trucades falses en nom d'una entitat financera o companyia coneguda (42%) o en el contacte de desconeguts per xarxes socials (34%).

Així ho posa en relleu la primera enquesta sobre 'Ciberseguretat i hàbits d'ús de canals digitals', elaborada per Sigma Dos en col·laboració amb CECA, la patronal bancària. També aquí es destaca que l'auge de les noves tecnologies i el seu ús en la vida diària, ha fet que els espanyols percebin els atacs cibernètics com un perill creixent.

En una escala del 0-10, els enquestats puntuen amb 8,3 de mitjana la perillositat que un ciberdelinqüent robi dades bancàries i fins i tot un 33% qualifica aquestes amenaces amb el màxim nivell (10). Tanmateix, des d'una perspectiva individual, la percepció de vulnerabilitat, encara que continua sent elevada, es redueix significativament, ja que només la meitat dels enquestats (el 50%) considera probable o molt probable que pugui ser víctima en primera persona d'un atac cibernètic.

En una presentació aquest dimecres a Madrid, diferents portaveus de la patronal bancària destacaven la importància de la divulgació per prevenir. I és que l'enquesta de Sigma Dos indica que entre les principals causes de l'auge de víctimes d'atacs cibernètics es troba la falta de formació dels usuaris dels canals digitals.

En concret, sis de cada deu enquestats reconeixen tenir coneixements escassos en ciberseguretat, la qual cosa s'accentua entre els majors de 65 anys. De fet, el 20% dels enquestats creu que la seva entitat podria contactar via email, SMS, WhatsApp o telèfon amb ells per sol·licitar-los les claus d'usuari i les contrasenyes d'accés la seva banca digital. I això no pot succeir, cap banc no pot demanar als seus clients aquestes dades per aquesta via.

Davant de la falta de coneixements en matèria de ciberseguretat, els bancs asseguren que s'estan abocant en crear i divulgar continguts "sota el ferm propòsit d'impulsar, fomentar i oferir als seus clients les eines necessàries per reduir la seva exposició a ciberfraus". I en aquest context, el 85% dels enquestats reconeix rebre aquest tipus de comunicacions per part del seu banc, encara que només el 54% afirma fer-li atenció.

Per edats, la població més jove és la menys atenta a aquest tipus de comunicacions (només el 33% la té en compte), mentre que els majors de 65 anys són més receptius (el 67% ho té en compte). Així mateix, el 65% de les persones considera que pren mesures de protecció suficients per vetllar per la seva seguretat digital i que no li robin les seves dades bancàries amb mentides, a través d'estafes. I la xifra assoleix el 86% entre aquells enquestats que afirmen tenir coneixements en la matèria.

Entre les principals mesures que els clients bancaris apliquen, es troba, l'activació de les notificacions quan es registren moviments en el compte, l'ús de dades biomètriques d'accés (per exemple, el reconeixement facial) o recórrer a mesures per protegir la seva contrasenya, per exemple, canviar periòdicament les claus.