Els fons propietaris de Celsa han aplicat un estricte pla de reestructuració i capitalització del deute de la companyia, abans propietat de la família Rubiralta, per sanejar els seus comptes que, "per primera vegada en la història del grup són consolidades", i que ha resolt que a tancament de 2023 la companyia obtingui un resultat positiu de 459 milions d'euros, contra les pèrdues netes de 918 milions que afloraven de la gestió anterior. "Hem dut a terme un munt d'operacions extraordinàries que no es repetiran per sanejar els comptes en un any que ha estat gens fàcil atesa la molt problemàtica situació que es trobava la companyia", ha defensat l'actual president del grup, Rafael Villaseca. "El tancament dels comptes de 2023 ha estat complex i complicat per aclarir la situació del grup", amb "l'interès de ser extremadament transparents", una cosa que, segons l'opinió de Villaseca, "no era el que se solia fer".

Els accionistes actuals, un conjunt de 20 fons institucionals liderats per Deutsche Bank, SVP, Attestor, Cros Ocean, Anchorage, GoldenTree i Sculptor, "han tret a la companyia de l'UCI, però ha de seguir a l'hospital" ha manifestat explícitament Rafael Villaseva per dibuixar quin és la seva situació actual. Però ha assegurat que amb la recapitalització del deute i refinançament del circulant i els ajustaments comptables per tenir uns comptes sense excepcions i consolidades, "Celsa està ha assolit la normalitat per poder treballar en un pla estratègic per rellançar la companyia amb absència dels ensurts a què estava acostumada en els últims anys", ha dit el president no executiu del grup, en roda de premsa.

Els comptes ja auditats per la consultora Ernst & Young, que s'han aprovat aquest dimarts en la junta general extraordinària convocada a tal efecte, han restablert "l'equilibri patrimonial" gràcies als impactes de la capitalització del deute. El conseller delegat del grup, Jordi Cazorla ha desgranat el que ha revelat l'auditoria. En primer lloc, el ja conegut crèdit "incobrable ara per ara" concedit per Celsa a la família Rubiralta, per 539 milions d'euros i les cinc principals actuacions comptables que s'han dut a terme per rescabalar a la companyia de les històriques excepcions que mostraven algunes de les seves participades, per un import conjunt de 936 milions d'euros.

Cazorla ha detallat com a principal impacte en els comptes el crèdit deutor de la família Rubiralta amb la companyia, xifrat en 539 milions d'euros, de moment "difícil de recuperar, ja que les patrimonials de la companyia han presentat suspensió de pagaments," però sobre el qual "els accionistes de Celsa actuessin per la via que sigui necessària per poder recuperar-los", ha concretat Rafael Villaseca.

També es reflectien a través de les excepcions comptables unes pèrdues de 177 milions del fons de comerç, uns altres 419 milions en crèdits fiscals no recuperables sota el criteri de l'auditor, i s'ha aconseguit un impacte positiu de 41 milions d'euros, que es correspon amb correccions de valoració d'actius en els comptes individuals per import de 340 milions i que exigirà una regularització de l'impost de societats per import negatiu de 18,4 milions d'euros, a causa d'excés d'amortitzacions comptables. Alhora, s'ha procedit a una adequació de la valoració dels actius -basant-se en el procés judicial de reestructuració- amb impacte total de 247 milions d'euros.

El conseller delegat ha informat que la suma de tots els efectes comptables anteriors era de 1.339 milions d'euros, que es reflectirien com fons propis negatius del grup de 1.187 milions. Però la recapitalització de deute per import de 1.418 milions d'euros i altres ajustaments comptables, els impactes totals dels quals han estat positius, han permès tancar l'exercici de 2023 amb uns fons propis consolidats del grup de 326 milions d'euros.

Pla estratègic i desinversions

El president del grup ha comentat que els passos que seguiran ara els accionistes passen per l'elaboració d'un pla estratègic perquè "Celsa continuï sent una de les emblemàtiques indústries del país" per a la qual cosa "no ens faltarà feina, però sens dubte ho aconseguirem", ha assegurat Villaseca. Per a aquest pla, els accionistes de Celsa compten amb l'assessorament de Bain & Company per a la identificació de palanques de creació de valor dins de l'activitat ordinària de la companyia i conèixer cap a on han de dirigir les inversions per garantir el futur del grup. Així mateix, respecte a les filials a l'estranger, "la companyia està analitzant oportunitats de rotació d'actius", sense descartar les desinversions. En qualsevol cas, segons els actuals directius, "la continuïtat dels llocs de treball està garantida", amb una plantilla d'unes 4.000 persones a Espanya i fins a 10.000 a Europa.

Després de la reestructuració societària que també han realitzat els actuals accionistes, el grup s'estructura en 3 empreses i 61 societats que actuen sota el paraigua del nou hòlding Inversiones Pico Espadas.