La justícia confirma l'existència d'un càrtel de la llet a Espanya. La Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha confirmat aquest dimecres la resolució de la (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de juliol de 2019 que va considerar que vuit empreses làcties, entre les quals figuren Pascual, Danone, Lactalis o Nestlé, i dues associacions van formar un càrtel per intercanviar informació comercial sensible per coordinar la compra de llet a Espanya.

En concret, el tribunal ha dictat nou sentències, una per cada mercantil recurrent, confirmant multes per un total de més de 28 milions d'euros. D'elles, ha imposat sancions de 8,5 milions d'euros a Qualitat Pasqual; de 53.310 euros a Central Lletera Galícia; d'11,6 milions a Grup Lactalis Iberia; de 6,8 milions a Nestlé i de 929.644 euros a Schreiber Food España, segons consta en les diferents fallades de l'Audiència Nacional.

Respecte a aquestes sancions, la Sala ha rebutjat l'argument de les empreses, que havien recorregut la sentència de Competència, que les consideren arbitràries, i ha considerat que "estan motivades i no resulten desproporcionades", perquè estan per sota de la mitjana del tipus sancionador màxim, amb un percentatge que s'ajusta a les circumstàncies particulars dels intervinents.

El tribunal demana a Competència que recalculi algunes multes milionàries

No obstant això, el tribunal ha estimat parcialment el recurs presentat per Comercial Alimentaria Peñasanta, a la qual se li havia imposat una multa de 21,8 milions d'euros; Danone, amb 20,2 milions d'euros; Indústries Làcties Granada (Puleva), sancionada amb 10,2 milions d'euros; i Associació d'Empreses Làcties de Galícia (Aelga), després d'"entendre" que alguns dels períodes investigats estan prescrits.

Així, la Sala ha demanat Competència que recalculi aquestes multes, tenint en compte els períodes que es consideren prescrits per a cada una d'elles, mentre que en el cas d'Aelga, el Tribunal confirma que va participar en el càrtel, però ha anul·lat la multa de 60.000 euros "per falta de motivació".

D'aquesta forma, les sentències confirmen les sancions per infracció "molt greu" de l'article 1 de la Llei 15/2007 i de l'article 101 del Tractat de Funcionament de la UE en matèria de competència comesa per les empreses investigades entre 2000 i 2013.

Intercanvi d'informació sobre preus

El Tribunal considera acreditat l'"existència d'intercanvis d'informació sobre preus i altres condicions comercials" entre empreses competidores del sector lacti, així com contactes sobre preus i altres condicions comercials per part d'aquestes empreses, que tenen un paper rellevant al sector lacti, a través de les dues associacions investigades, les més representatives del sector.

També veu acreditat els contactes sobre ramaders amb l'objectiu d'informar o acordar estratègies, així com els intercanvis d'informació sobre excedents de llet per a la gestió dels mateixos.

Segons la Sala, la prova analitzada posa de manifest que al llarg del període infractor, les empreses amb l'intercanvi d'informació van reduir el nivell d'incertesa entre elles, amb la consegüent disminució de la competència i del poder de negociació dels ramaders per controlar el mercat d'aprovisionament de llet crua de vaca, que segons recull la fallada, "configura la infracció única i continuada", al marge que no totes les empreses hagin participat en totes les conductes.

L'Audiència, després d'analitzar les actuacions atribuïdes a cada una de les empreses, considera acreditat un càrtel configurat com una "infracció única i continuada" que englobaria pràctiques d'intercanvi d'informació comercial sensible que podrien haver-se materialitzat en determinats moments en acords de fixació de preus i repartiment de mercat.