L'ecosistema d'inversió espanyol, més resilient que els seus veïns europeus. Enmig d'un context macroeconòmic poc propici per a la inversió, però amb altes expectatives davant d'una possible recuperació de l'activitat per a finals de 2024, un 89% dels business angels a Espanya mostren disposició per invertir aquest any. Així es desprèn de l'informe Business Angels 2024. La inversió en start-ups: activitat i tendències realitzat per l'escola de negocis IESE per a AEBAN (Associació Espanyola de Business Angels Network).

Segons l'anàlisi, l'activitat inversora va experimentar una marcada disminució en tots els segments durant el 2023. Els retrocessos més grans es van produir en les fases d'inversió més madures: early stage (sèries B), later stage (sèries C, D) i venture growth (sèries E i subsegüents). Els descensos són més moderats en les etapes primerenques, on els business angels tenen una forta presència. Malgrat aquests retrocessos, només un 9% dels inversors espanyols enquestats van declarar no haver realitzat inversions al llarg del 2023.

Inversió amb cautela i prudència

Els inversors analitzats per IESE van actuar amb cautela i prudència, invertint de manera moderada i selectiva. La qualitat de l'equip fundador es va destacar com el principal criteri utilitzat pels inversors al llarg de l'any passat i la menor competència per les operacions va resultar en un ajustament de valoracions, reflectint un enfocament "més rigorós" cap a les oportunitats d'inversió.

Durant el 2023, els business angels van realitzar almenys una nova incorporació a les seves carteres, amb una inversió mitjana de 49.738 euros. La majoria d'ells tenien entre 3 i 8 anys d'experiència, i el 59% va realitzar entre 1 i 10 inversions durant l'any, malgrat el context macroeconòmic advers. La coinversió en etapes inicials es va consolidar com una tendència a l'alça entre els business angels el 2023. Els sectors preferits per a la inversió van ser salut, biotecnologia, aeroespacial i sector financer.

Bretxa de gènere

Finalment, l'informe publicat mostra les diferències entre homes i dones pel que fa a les seves pràctiques d'inversió. Mentre que un percentatge considerable de dones inverteix quantitats modestes del seu patrimoni, principalment fins a un 5%, els homes tendeixen a comprometre una proporció més alta del seu patrimoni, amb gairebé un terç dedicant més del 10% com a business angels.

A més, les disparitats són evidents en els volums totals invertits, amb una majoria d'homes invertint xifres superiors als 50.000 euros anuals, mentre que la gran majoria de dones no supera els 20.000 euros. En termes mitjans, els homes inverteixen més del doble que les dones, reflectint una bretxa de gènere significativa al món de la inversió.