Qui hagi comprat un vehicle elèctric, pot desgravar-se fins a un màxim de 3.000 euros en la declaració de la Renda. Però per a això ha de tenir en compte que la base màxima de deducció per l'adquisició del vehicle, sobre la qual s'aplicarà el 15%, són 20.000 euros, que inclouen les despeses i tributs vinculats a la compra, però no les subvencions públiques que es rebin com les del pla Moves.

En aquests ajuts entren quatre tipus de vehicles –els anomenats turismes (M1), quadricicles lleugers L6e, quadricicles pesats L7e i motocicletes L3e, L4e i L5e– que poden tenir diversos tipus de propulsió –elèctrics Purs (BEV), elèctrics d'autonomia estesa (EREV), híbrids endollables (PHEV), amb cèl·lules de combustible (FCV) i els híbrids amb cèl·lules de combustible (FCHV)–. En qualsevol cas, per beneficiar-se de la desgravació, ha de ser per a ús particular, mai per dedicar-los a una determinada activitat econòmica.

La lletra petita es pot consultar en aquesta pàgina web de l'Agència Tributària, però aquestes són les principals preguntes i dubtes dels compradors:

Quins són els requisits que han de complir els vehicles per accedir a l'ajuda? En primer lloc, no han de ser vehicles de feina o dedicats a una activitat econòmica. I en segon lloc, han d'estar matriculats per primera vegada a Espanya abans del 31 de desembre de 2024.

L'Agència Tributària recorda que es pot aplicar la deducció per la compra d'un únic vehicle elèctric nou sempre que es destini a un ús particular. En el cas que s'adquireixi a títol particular i després es destini a una activitat econòmica, es perdran les deduccions.

Quina és la base màxima de deducció? El topall són 20.000 euros, que inclou l'import del vehicle, així com les despeses i tributs vinculats a l'adquisició, però no les subvencions previstes en els programes d'ajuts públics.

Quin és el percentatge de deducció i en quin període impositiu s'aplica? Si el vehicle s'ha adquirit entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024, es pot deduir el 15% del valor de la compra. Tenint en compte que la base màxima s'ha establert en 20.000 euros, si s'iguala o supera aquest import, s'obtindran 3.000 euros, que és el màxim.

Si s'efectuen pagaments parcials a compte de la futura compra del vehicle, com a mínim del 25%, i dins de l'esmentat termini del 30 de juny de 2023 al 31 de desembre de 2024, també es podrà practicar la deducció pel 15% del valor de l'adquisició. El període de pagament del vehicle es podrà allargar als anys següents: fins al 31 de desembre de 2025, per als pagaments efectuats després del 30 de juny de 2023, o fins al 31 de desembre de 2026, per als que es realitzin aquest 2024.

La deducció es practica en el període impositiu en què l'import a compte satisfet arriba al 25% del preu d'adquisició.

Que tipus de vehicles afecten aquests ajuts? Els vehicles hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:

Turismes M1: Vehicles de com a mínim quatre rodes que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

• Quadricicles lleugers L6e: La seva massa en buit ha de ser inferior o igual a 425 kg, sense incloure el pes de les bateries, i la seva velocitat màxima inferior o igual a 45 km/h. La potència ha de ser inferior o igual a 6 kW.

• Quadricicles pesats L7e: Vehicles de quatre rodes, amb una massa  (sense incloure el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i a 600 kg en el de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com a quadricicles lleugers.

Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dos o tres rodes, de més de 50 cm3 o velocitat superior a 50 km/h i el pes brut de les quals no excedeixi d'una tona.

Quin tipus de propulsió han de tenir? Els models dels vehicles hauran de figurar en la Base de Vehicles de l'IDAE i complir una sèrie de requisits.

Per als vehicles pertanyents a la categoria M (turismes), aquests són els tipus de propulsió:

Vehicles elèctrics purs (BEV), propulsats totalment i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals procedeixi, parcial o totalment, de l'electricitat de les seves bateries, utilitzant per a la seva recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica.

Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (EREV). A diferència dels anteriors, també incorporen un motor de combustió interna de gasolina o gasoil per a la recàrrega de les bateries.

Vehicles híbrids endollables (PHEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcial o totalment, de l'electricitat de les seves bateries. El motor elèctric haurà d'estar alimentat amb bateries carregades des d'una font d'energia externa.

Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV), vehicle que utilitza exclusivament energia elèctrica procedent d'una pila de combustible d'hidrogen.

Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV), vehicle elèctric de cèl·lules de combustible que equipa, a més, bateries elèctriques recarregables.

Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:

• Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i que estiguin homologats com a vehicles elèctrics.

• Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles d'ajuts han de tenir bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

Instal·lació de punts de recàrrega

També hi ha ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega de les bateries sempre que estiguin en un immoble propietat de l'interessat i no estiguin vinculats a una activitat econòmica. La instal·lació ha d'estar acabada el 2024 i la desgravació s'aplicarà a l'exercici en el qual finalitzi el seu muntatge. La base màxima anual sobre la qual s'aplica la deducció són 4.000 euros.