Vendre un habitatge no és tasca senzilla, ja que comporta un procés amb certa complexitat. Documentació, costos associats a la transacció i els ajustaments de mercat són punts a tenir en compte i moltes vegades el venedor desconeix en el moment de dur a terme la negociació.

Per efectuar l'operació, són imprescindibles una sèrie de documents com l'escriptura o títol de propietat de l'immoble, la cèdula d'habitabilitat (encara que no és obligatòria a totes les comunitats autònomes), l'últim rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI), el certificat de la inspecció tècnica de l'edifici (ITE) si té una certa antiguitat, la documentació que acrediti que s'està al corrent de pagament de les quotes de la comunitat, les últimes factures dels subministraments bàsics, el certificat bancari si hi ha una hipoteca pendent i una nota simple del Registre de la Propietat, encara que això últim no és obligatori però sí aconsellable.

Despeses a l'hora de vendre un habitatge

Amb tota la documentació en marxa, cal fer front a les despeses.

 1. Nota simple: costa menys de 10 euros.
   
 2. Certificat energètic: costa prop de 100 euros.
   
 3. Cèdula d'habitabilitat: s'acosta als 100 euros.
   
 4. Honoraris de la immobiliària: se sol aplicar una comissió d'entre el 2% i el 7% del preu de venda.
   
 5. Plusvàlua municipal: dependrà del temps transcorregut des de la compra de l'immoble i la seva posterior venda.
   
 6. Cancel·lació d'hipoteca: el seu cost oscil·la entre els 100 i els 1.000 euros.
   
 7. IRPF: el guany patrimonial obtingut tributa l'any següent de la compravenda.
   

El preu de l'habitatge en venda ha pujat un 29% en l'última dècada

Amb tot, es recomana un preu de venda ajustat al mercat i cuidar tot allò relacionat amb la publicitat i el procés de venda. En aquest apartat cal tenir en compte les promocions en portals immobiliaris, les fotografies o l'elecció d'experts que s'encarreguin de la gestió de les visites a l'immoble.

Cal recordar que el preu de l'habitatge en venda ha pujat un 29% a Espanya en l'última dècada, un 18% en els últims 5 anys i un 7% l'últim any, segons una anàlisi del portal Fotocasa que destaca que, tanmateix, els preus encara estan un 11% per sota de com estaven l'any 2009. En concret, actualment el preu del metre quadrat al país se situa en els 2.234 euros, davant els 1.726 de 2014. Així, els espanyols fa una dècada pagaven per un habitatge de 80 metres quadrats de superfície una mitjana de 138.000 euros, davant els 178.700 euros actuals.

Així, les comunitats autònomes que han vist incrementar més el preu de l'habitatge en venda han estat les Balears, les Canàries i la Comunitat de Madrid. En concret, a les Balears s'ha encarit un 109%, a les Canàries un 78%, a la Comunitat de Madrid un 68% i li segueixen Andalusia amb un 39%, la Comunitat Valenciana amb un 31% i Catalunya amb un 29%. Amb pujades per sota de la mitjana es troben La Rioja (19%), Navarra (13%), Múrcia (7%), Galícia (5%), Aragó (5%), País Basc (4%), Cantàbria (3%), Castella-la Manxa (1%).