Durant l'últim trimestre de l'any passat es van realitzar 602.338 contractes al sector d'hostaleria i es van quedar sense cobrir 4.152; és a dir, una de cada 145 ofertes d'ocupació, segons posa de manifest del Ministeri de Treball, utilitzant com a font l'Enquesta Trimestral de Costos Laborals (ETCL). El departament que dirigeix la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, nega que Espanya, amb tres milions d'aturats, tingui un problema generalitzat de manca de mà d'obra, per a la qual cosa ha elaborat una anàlisi de l'ETCL per contrarestar tal afirmació. Les fonts consultades ressalten que s'ha obert un debat en la societat, especialment des de les organitzacions empresarials, sobre la possibilitat de portar treballadors estrangers per cobrir una necessitat que, segons defensa Treball, no existeix com queda patent per l'ETCL.

Tanmateix, des del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social sí que es considera que hi hagi un dèficit de mà d'obra, com defensen molts sectors econòmics, i ha posat en marxa diverses accions per augmentar el nombre de treballadors estrangers a Espanya, la qual cosa ha generat un enfrontament obert entre els dos ministeris. Com a resposta a aquest enfrontament, Treball ha fet aquest estudi en el qual analitza diversos sectors, encara que ha baixat més al detall en hostaleria, comparant el nombre de vacants amb el nombre de contractes realitzats en aquest sector en el quart trimestre, una comparació que només es realitza per al conjunt del mercat laboral. En la resta dels sectors, les vacants s'han comparat amb el total d'ocupats al sector -com el mesura Eurostat-, però no sobre els contractes registrats. Si en hostaleria només queda sense cobrir una de cada 145 ofertes d'ocupació, en el conjunt de l'Economia es redueix a una de cada 29, ja que segons l'ETCL en l'últim trimestre de l'any passat hi va haver 140.517 vacants i 4.138.339 contractes registrats.

Les fonts del Ministeri de Treball atribueixen aquest salt al pes de les administracions públiques, ja que d'aquestes 140.517, una mica més de la meitat són al sector públic: 51.426 a l'Administració Pública i Defensa; 14.835 a activitats sanitàries i socials (que ocupen el primer i segon lloc respectivament per nombre de vacants) i unes altres 5.624 a Educació, que tenen un fort component públic, encara que també hi ha una part d'ocupació privada. Tanmateix, aquestes fonts matisen que el problema de les vacants al sector públic no es deu a la falta de professionals, sinó al sistema de contractació de l'Administració, mitjançant ofertes públiques d'ocupació o convocatòries d'interins que impliquen processos molt llargs. El que significa, i també el mesura l'ETCL, que aquestes vacants no són realment ofertes de treball, sinó posats que estan sense cobrir d'una manera estructural.

Per aquesta raó, des del Ministeri de Treball insisteixen que les vacants en les empreses, al sector privat, amb prou feines arriben a 62.000 i insisteixen en el valor que té l'ETCL, ja que s'elabora a partir d'enquestes realitzades a les empreses, en concret a 28.000 cada trimestre, una mostra que garanteix la fiabilitat de l'estadística. En aquest sentit, assenyalen que quan s'ha preguntat a empreses d'hostaleria quines són les vacants sense cobrir al final de cada mes, la resposta ha estat que 4.152 (sobre 1,6 milions d'ocupats en aquesta activitat).

Entre altres sectors que han mostrat públicament la seva preocupació per la falta de mà d'obra, la situació és similar, segons remarquen en el Ministeri de Treball. Així, les empreses de construcció consultades per l'INE per fer l'enquesta trimestral de costos laborals han dit que durant els tres últims mesos de l'any passat els llocs sense cobrir van ser 3.759 (sobre 1,3 milions d'ocupats); les empreses de transport i emmagatzemament -que ha declarat que estan formant camioners al Marroc- han contestat a l'ETCL que s'han quedat sense un treballador 3.464 llocs de treball oferts (sobre 1,15 milions d'ocupats); en la indústria manufacturera 7.429 (2,5 milions d'ocupats), i en comerç i reparació de vehicles 14.259 sobre 3 milions d'ocupats.

Problemes puntuals

No obstant això, el Ministeri de Treball està disposat a negociar amb el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social i, molt especialment, amb els empresaris i els sindicats la revisió del catàleg d'ocupacions de difícil cobertura per determinar a quins territoris i en què activitats hi pot haver problemes de falta de mà d'obra. I en aquests casos acceptarien la convocatòria de contingents de treballadors estrangers contractats en origen. Tanmateix, segons la seva opinió, l'anàlisi de l'Enquesta de Costos Laborals deixa clar que no existeix un problema generalitzat i, que com ressenyen les dades comparades d'Eurostat, Espanya és, juntament amb Bulgària, on menys vacants hi ha en relació amb el número d'ocupats, un 0,9%, davant el 2,9% de la mesura de la Unió Europea. I això és així, segons l'opinió del Ministeri de Treball, perquè hi ha 3 milions de persones buscant feina.

I fins i tot estan oberts a la regularització dels immigrants que resideixen de forma il·legal a Espanya, el que els impossibilita accedir a certs llocs de treball, mitjançant la formació, com ha proposat el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. Encara que no a costa de degradar la qualitat de la formació (el Ministeri d'Escrivá proposa de flexibilitzar la formació actualment exigida), ni que s'obri la porta al frau en aquest tipus de cursos. I una vegada més, les fonts de Treball insisteixen que en molts casos les places que es queden sense cobrir és perquè la precarietat de les ofertes, tant de salarial com per les condicions laborals.