Aquest 2024 l’edat de jubilació se situa en els 66 anys i 6 mesos per a les persones que no han arribat als 38 anys cotitzats i a 65 anys per a aquelles persones que han cotitzat 38 anys o més. Tot i això, al marge dels terminis ordinaris establerts per llei, la Seguretat Social preveu l’avançament prematur de la jubilació a partir dels 55 anys en alguns casos, inclús a partir dels 52 o 50 anys.

De fet, l’edat de jubilació prematura ve condicionada amb les professions que es realitzen, i és que des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migració apunten que “l’edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada en aquells grups o activitats professionals que les seves feines siguin de naturalesa excepcionalment perillosa, tòxica o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o feina el mínim d’activitat que s’estableix, es trobin en situació d’alta o aproximada a la d’alta i compleixin amb la resta de requisits generals exigits”.

Professionals que es poden jubilar anticipadament

En aquesta situació es troben col·lectius com els miners, personal de vol, treballadors del mar, treballadors ferroviaris, artistes (cantants, ballarins i trapezistes), professionals taurins, bombers i policies locals. Tots ells tenen la possibilitat de jubilar-se anticipadament a partir dels 50 anys, inclús amb el 100% de la pensió.

En el cas dels empleats de l’Estatut miner, poden avançar la seva jubilació a 52 anys, tal com contempla el Reial decret llei 2366/1984 de 26 de desembre. En aquesta llei s’hi recull que les reduccions sobre l’edat de jubilació aniran entre el 0,05% i el 0,5% que s’apliquen sobre els anys efectivament treballats i la professió que realitzin. Les persones que treballen com a personal de vol disposen d’una reducció sobre l’edat de jubilació del 0,4% i del 0,3% per a mecànics d’aeronaus, navegats, operadors de fotografia aèria, operadors de mitjans tecnològics, fotògrafs aeris i operadors de càmera aèria.

Els treballadors ferroviaris, per la seva part, poden jubilar-se fins 10 anys abans, la qual cosa els permetria retirar-se als 55 anys, amb coeficients reductors entre 0,10 i 0,15. Els artistes poden optar a la pensió de jubilació a partir dels 60 anys, sense aplicació de coeficients reductors, quan hagin treballat en l'especialitat un mínim de 8 anys durant els 21 anteriors a la jubilació. La resta d’artistes poden jubilar-se a partir dels 60 anys, amb una reducció del 8% en el percentatge de la jubilació, per cada any que falti per complir l’edat ordinària exigida en cada moment.

Bombers i policies locals es poden jubilar als 59 anys

En el grup d’oficis amb la possibilitat d’avançar la seva retirada, en aquest cas als 55 anys i sense perdre la pensió íntegra hi entren els toreros i derivats, sempre que acreditin estar d’alta o similar i haver actuat en un determinat nombre d’espectacles taurins, que en el cas dels matadors de toros seria de 150 i en cas dels banderillers i toreros còmics seria de 200. En el cas dels bombers i policies locals, la jubilació anticipada està prevista a partir dels 60 anys, tot i que la llei preveu als 59 anys en les ocasions en les quals s’acreditin 35 anys o més cotitzats. En aquests casos s’aplicarà un coeficient reductor del 0,2.

A banda, el Consell de Ministres del passat 16 de maig de 2023 va aprovar un reial decret que millora l’accés a la jubilació anticipada per a les persones amb una discapacitat superior al 45%. Per a aquest col·lectiu es redueixen els anys de cotització exigits de 15 a 5 des del diagnòstic de la discapacitat a partir d’una sèrie de patologies. L’edat mínima de jubilació d’aquestes persones afectades en un grau igual o superior al 45% per una de les discapacitats previstes, excepcionalment, serà la de 56 anys. Si el treballador té una discapacitat igual o superior al 65% podria jubilar-se a partir dels 52 anys.