L'edat de jubilació canviarà el pròxim any, que estarà marcat per la nova pujada de dos mesos per poder optar al cobrament d'una pensió. És per això que la nova edat legal per deixar de treballar i poder cobrar una pensió canviarà de forma oficial el pròxim 1 de gener de 2024.

Aquest augment no és nou, sinó que els increments en l'edat del jubilació s'han anat implementant de forma gradual des de l'any 2019 com a part de l'objectiu que el 2027 l'edat de jubilació ordinària a Espanya quedi establerta en els 67 anys.

D'aquesta manera, des del pròxim 1 de gener es podran jubilar amb 65 anys aquells treballadors que hagin cotitzat a la Seguretat Social un mínim de 38 anys. Per la seva part, els que no assoleixin aquesta xifra d'anys cotitzats no podran jubilar-se fins a haver complert 66 anys i sis mesos.

Per a aquells que desitgin sol·licitar una jubilació anticipada i voluntària, el termini serà de 24 mesos abans de l'edat legal de jubilació. Es pot destacar que aquesta opció comporta penalitzacions percentuals sobre la quantitat mensual a percebre que rebrà el futur jubilat. Els increments en l'edat legal de jubilació formen part de l'estratègia política per preservar la sostenibilitat del sistema de pensions públic espanyol.