Les assegurances de salut privada baten tots els rècords i, a expenses de tenir la xifra exacta oficial, fonts directes consultes per ON ECONOMIA, confirmen que el 2022 es va tancar amb més de 12 milions de ciutadans espanyols inscrits a una companyia d'aquestes, és a dir, 1 de cada 4 de la població espanyola. Les raons són diverses. D'entrada, la salut pública que resulta un vas comunicant de la privada. Així doncs, la contribució del sistema sanitari o al Sistema Nacional de Salut s'ha posat de manifest durant la situació generada per la covid que encara, tres anys després, s'arrosega. El sector assegurador ha facilitat l'accés a atencions a malalts de coronavirus. També ha sufragat proves diagnòstiques de covid a milions de persones a Espanya i, a través d'actuacions com aquestes, l'assegurança ha contribuït a la contenció de la pandèmia al país.

Una evolució a l'alça des de 2020

Si mirem enrere, les xifres han augmentat de forma exponencial des d'aleshores: un 23,4% el 2020 amb 11.056.850; un 24,4% el 2021 amb 11.553654. Ara bé, els percentatges, malgrat ser menors anteriorment del 2019 cap enrere, tampoc són gaire diferents: un 22,5% el 2019 amb 10.587.100; un 22% el 2018 amb 10.267.985; i un 21,3% el 2017 amb 9.906.056. Per tant, tots aquests no consumeixen els serveis sanitaris públics majoritàriament i acaba resultant que l'estalvi de costos per a l'Administració que genera l'assegurança privada és, per tant, evident.

A expenses de tenir les dades del 2022 tancades, on l'increment percentual és més elevat en els darrers anys se situa a: la Comunitat de Madrid (38%); Catalunya (32%), i les Illes Balears (30%), amb l'excepcionalitat de Ceuta (36,09%) i Melilla (33,12%) que sempre lideren aquets percentatges ja que en el còmput total també es tenen en compte les assegurances de l'administració pública i aquestes dues regions, històricament, han estat lligades sempre al gruix públic. 

Aquesta tendència a l'alça, ja percebuda de forma més lleugera anteriorment al coronavirus, es deu a dos motius principals, segons subratlla la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA: "L'interès de les empreses per retenir talent i, a la vegada, reduir l'absentisme laboral". Així doncs, davant la demanda de millores salarials, moltes empreses aposten per donar retribucions econòmiques més intangibles com oferir una assegurança privada de salut pagada pel treballador, però també en molts casos per a la seva família. L'altra derivada de l'absentisme laboral és que aquest es redueix si es millora la salut dels empleats i el seu accés i es fidelitza la plantilla amb el benefici més demandat dels darrers mesos, l'accés a la salut, amb reduccions que poden arribar al 35% i fa que augmenti el compromís dels seus professionals.

Un reclam laboral

Però hi ha altres factors que també ho determinen. Les assegurances mèdiques tenen èxit perquè són productes que es comercialitzen a preus competitius i accessibles, l'oferta disponible és àmplia i planteja característiques diferencials, segons UNESPA. I permeten comptar amb opcions terapèutiques complementàries i accedir ràpidament a l'especialista, ofereixen cobertures complementàries com l'assistència bucodental, solen tenir cobertura a l'estranger, etc. Aquestes característiques han motivat el creixement sostingut de la facturació de l'assegurança de salut en les darreres tres dècades. L'assegurança mèdica es distingeix perquè és un producte que la gent utilitza de manera recurrent. Això li atorga una fortíssima sensació de servei entre els clients. Aquesta sensació és el resultat que els pacients (clients de l'asseguradora) generen relacions de confiança amb els metges (facultatius que conformen el quadre mèdic) i els centres on són atesos. "Un dels fenòmens que impulsa la contractació d'assegurances de salut és la seva acceptació creixent com a mecanisme de pagament en espècie. Moltes empreses han incorporat l'assegurança de salut per als treballadors com a concepte retributiu complementari", conclou UNESPA consultada per ON ECONOMIA. L'assegurança de salut és, de fet, un dels beneficis socials més valorats entre la plantilla. Això fa que les assegurances siguin una eina d'atracció i retenció de talent. A més a més, contribueixen a reduir l'absentisme laboral.

Ingressos rècord

Per tot plegat, els ingressos de les asseguradores per primes a tancament d'any 2022 es van situar en 64.673 milions d'euros, un 4,65% més que un any enrere. De la facturació aconseguida al llarg de l'exercici, 40.240 milions d'euros van correspondre al ram de no vida i els 24.433 milions restants al de vida, segons mostren les dades provisionals demanades per Investigació Cooperativa d'Entitats Asseguradores (ICEA). El ram de salut, les cobertures per a empreses, així com les assegurances de multiriscos van ser els que van mostrar un dinamisme més gran.

La facturació del ram de no vida es va situar clarament en positiu. Va anotar un repunt interanual del 5,21% si es compara amb el tancament del 2021. Les assegurances de salut van créixer d'un any a un altre 7,00% i van aportar 10.543 milions. Les assegurances de multiriscos van pujar un 5,69% en termes interanuals, fins a 8.578 milions. Les pòlisses empresarials, englobades a la categoria “resta no vida”, van sumar 9.765 milions d'euros i van repuntar un altre 5,14% en els darrers 12 mesos.