L'increment del 3,2% en termes anuals de l'índex de preus de consum (IPC) del mes de novembre conegut aquest dimecres fixa en un 3,8% (3,77%) la pujada de les pensions de l'any vinent per a gairebé 10 milions de persones. La reforma de les pensions aprovada en la legislatura anterior, seguint les recomanacions del Pacte de Toledo, determina que les pensions s'han de revalorar tots els anys segons la variació mitjana interanual de l'IPC entre desembre de l'any anterior (2022) i novembre de l'any present (2023). No obstant això, es tracta de la dada avançada, per la qual cosa caldrà esperar a mitjans de desembre per conèixer la dada definitiva del mes de novembre, encara que no hi sol haver grans diferències amb l'avenç.

💡 Com calcular la teva pensió si et jubiles el 2024
 

Abans de la reforma de les pensions de PP el 2013, quan les pensions també es lligaven a l'evolució de la inflació, s'utilitzava, no, la mitjana interanual de tot l'any, sinó que la pujada es calculava amb l'IPC interanual de novembre de cada any. Tanmateix, l'anterior ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, es va entossudir a utilitzar la inflació anual mitja, en comptes de la interanual.

 

Això va suposar que l'any passat, les pensions es revaloressin un 8,4% a causa que durant els mesos d'estiu de 2022, l'IPC va registrar pujades interanuals que van sobrepassar el 10%. Tanmateix, a partir de setembre, l'índex va començar un descens i el mes de novembre es va col·locar en el 6,8% interanual. En cas d'haver-se escollit aquesta fórmula, l'Estat s'hauria estalviat gairebé un punt i mig en la pujada de les pensions del present 2023. Per a 2024, no obstant això, la diferència no és tan inflada, encara que continua sortint favorable per als pensionistes, perquè la inflació anual mitja es col·loca en el 3,8%, davant el 3,2% de la interanual de novembre. Sis dècimes més per als pensionistes.

 

Pensió mitjana

La pensió mitjana dels 10,085 milions de pensions que es van cobrar el setembre, última dada disponible en la Seguretat Social, va anar 1.197 euros al mes per 14 pagues, per la qual cosa de confirmar-se la dada de la inflació de novembre, suposarà un increment de 45,12 euros per paga, és a dir 631 euros a l'any. Tanmateix, la mitjana marca notables diferències. Per començar per sexes, perquè de mitjana, els homes cobren 1.445 euros al mes i les dones 974 euros.

Després per tipus de pensió. Així, les més altes són les de jubilació (depenent del cotitzat per cada treballador), amb una mitjana de 1.377 euros (1.580 els homes i 1.089 les dones), després les d'incapacitat permanent, amb una mesura de 1.170 euros (1.175 els homes i 1.022 les dones); les pensions a favor familiar, amb 704 euros de mitjana (718 les dones i 676 els homes). Després d'elles, les de viduïtat, que copen en alguna cosa més d'un 90% les dones, van suposar uns ingressos mitjans de 854 euros (877 les dones i 597 els homes), i finalment, les d'orfandat, amb 479 euros (481 els homes i 476 les dones).

I tercer, per comunitats autònomes. Així, la mitjana a Andalusia són 1.070 euros, a Aragó, 1.268 euros, a Astúries, 1.401; a les Balears, 1.117; a Canàries, 1.088; a Cantàbria, 1.266 euros; a Castella i Lleó, 1.195; a Castella-la Manxa; 1.109 euros; a Catalunya, 1.245 euros; a la Comunitat Valenciana 1.104; a Extremadura, 1.001; a Galícia 1.023; a Madrid, 1.395; a Múrcia, 1.059, en la Comunitat Foral de Navarra, 1.374 euros, al País Basc, 1.483, la màxima d'Espanya, i a La Rioja, 1.183 euros.

Del total dels una mica més de 10 milions de pensions que es paguen cada mes, gairebé una quarta part (23,6%) reben un complement com que no (...) al mínim establert, en total són 2,15 milions de pensions. El percentatge s'eleva al 32% del total de les dones que perceben una pensió i al 15,4% dels homes. D'altra banda, hi ha 948.260 persones que cobren almenys dues pensions, el 10,4% del total de les persones que reben una prestació de la Seguretat Social, amb una majoria de dones, el 17,4% del total del col·lectiu que en la seva majoria compagina una pensió de viduïtat amb una altra modalitat, possiblement una contributiva en mínims. En el cas dels homes, només el 3,5% rep més d'una pensió.

És Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, s'ha compromès al fet que es produeixi una major pujada de les pensions més baixes, per la qual cosa en el cas de les mínimes, l'increment estarà per sobre del 3,77%, encara que això dependrà d'una decisió política.