Aquest dimecres, 3 d’abril, s’obre el termini en línia per presentar la declaració de la renda 2023-2024. Amb l’inici, apareixen molts dubtes entre els ciutadans, sobretot, respecte a les noves mesures fiscals que afecten directament els contribuents. Com a novetat aquest any, s’estableix l’increment en la reducció de les retencions d’IRPF per a les rendes mitjans i baixes. Això afecta directament els contribuents de l’actual campanya que tinguin uns ingressos anuals de fins a 21.000 euros. Concretament, la nova norma aprovada pel Ministeri d’Hisenda recull un increment de la quantia mínima per realitzar retencions de l’IRPF.

En l’anterior exercici, ja es va apujar la quantitat mínima dels 14.000 als 15.000 euros, mentre que aquest any ha pujat fins als 15.876 euros, que és l’equivalent a cobrar el salari mínim interprofessional (SMI) de 2024. Per contra, aquells col·lectius afectats per aquesta reducció de les retencions en l’IRPF és major, ja que es tracta d’un impost progressiu. Així, arriba fins a les rendes de 22.000 euros, que també es veuran afectades per la rebaixa de les retencions d’IRPF.

5,2 milions de contribuents beneficiats

Aquesta mesura beneficiarà 5,2 milions de contribuents, especialment assalariats i pensionistes de rendes baixes i mitjanes. En concret, a les persones amb rendes d’entre 15.876 euros i 21.000 euros bruts anuals, varia en funció de les situacions personals de cada contribuent, com l’estat civil o els fills que tingui.

Les persones més beneficiades amb aquesta mesura fiscal seran les cobren l’SMI, ja que aquest import (15.875 euros) no estarà subjecte a retencions el 2024, el que reportarà un estalvi fiscal de 163,51 euros, que és el que van haver de pagar l’any passat en concepte d’IRPF. En concret, algú que cobri 15.876 euros anuals, és a dir, el salari mínim de 2024, haurà passat de suportar el 2018 una retenció del 7% i pagar 1.111 euros d'IRPF a veure rebaixades les seves retencions ja el 023 al 2% i ara al 0%. Amb el decret aprovat, aquesta mateixa renda no tindrà retencions en l'IRPF. 

Per altra banda, una persona treballadora casada i amb dos fills de 5 i 7 anys que guanya 20.000 euros anuals haurà passat d'unes retencions en l'IRPF de 1.852 euros el 2018 a 1.429 euros el 2023. Ara, amb la nova rebaixa, pagarà 1.346 euros en retencions, això significa un 27% menys que el 2018. 

"Escut social"

"Totes aquestes mesures tributàries, juntament amb altres ajudes del denominat escut social i a la implantació de reformes estructurals, han contribuït a protegir les rendes dels ciutadans, mantenir l'embranzida de la demanda interna, dinamitzar el mercat laboral fins a aconseguir xifres rècord d'afiliats a la Seguretat Social i permetre que l'economia espanyola superés totes les previsions amb un creixement del 2,5% en 2023, superant a totes les grans economies de la UE. Tot això, a més, reforçant l'Estat de Benestar i reduint el dèficit i el deute públic", van destacar des del Ministeri d'Hisenda després de l'aprovació de la norma.