La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha demanat per carta a la ministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, que enviï abans del 31 de juliol a la Generalitat les dades per poder calcular les balances fiscals dels últims anys. En concret, Mas es queixa que tot i les "peticions reiteratives" del Govern, el ministeri d'Hisenda no ha enviat informació que permeti a la Generalitat calcular les balances fiscals dels últims anys disponibles: 2017, 2018, 2019 i 2020.

Les últimes balances fiscals publicades són les del 2016, i Mas remarca que comptar amb noves actualitzacions és "de gran interès" per a Catalunya i suposa un "exercici de transparència". A més, recorda, és un requeriment legal. Segons explica la consellera Mas a la seva carta, la llei de finances públiques de la Generalitat obliga a fer el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l'Estat abans de l'aprovació del projecte de llei de pressupostos. Per això, avisa, és necessari que Madrid enviï la informació sol·licitada "abans del 31 de juliol de 2023". 

Els precedents

L'any passat, i davant la manca de dades aportades per Hisenda, la Generalitat va tirar endavant amb una estimació de les balances fiscals amb un càlcul aproximat, referit al 2019 i presentat per l'aleshores conseller d'Economia, Jaume Giró. D'aquesta manera, es va concloure que el dèficit de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic de l’Estat es va situar en 20.196 milions d'euros, un import equivalent al 8,5% del PIB català. Així ho indica el darrer càlcul de la balança fiscal elaborat pel Departament d’Economia i Hisenda, segons el qual Catalunya va aportar a l’Estat el 19,6% dels seus ingressos totals, mentre que només va rebre el 13,4% de les despeses efectuades en el conjunt de l’Estat.

El càlcul es va elaborar amb el suport i assessorament de persones expertes de prestigi internacional en hisenda pública i balances fiscals, amb el conseller. Per això, ara, Mas recorda que per la correcta elaboració d'aquest tipus de càlculs és "fonamental" l'aportació de dades del ministeri d'Hisenda. En aquest sentit, la consellera avisa que hi ha una "gran pèrdua de coneixement sobre els fluxos fiscals de l'Estat amb Catalunya" que cal reparar. 

Balances fiscals sense contrastar

Tot i que les últimes balances fiscals que es podran calcular són les del 2020, la consellera demana a Madrid totes les dades disponibles fins al 2022. El 25 de juliol del 2012, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2012 de publicació de les balances fiscals. Aquesta Llei estableix que el Departament d’Economia i Coneixement ha de calcular anualment la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central. El 30 de juliol de 2013 el Govern de la Generalitat va constituir un Grup de treball per al seguiment i actualització de la metodologia de càlcul de les balances fiscals de Catalunya. Des de la promulgació d'aquesta llei s'han calculat les balances fiscals de Catalunya del període comprés entre els anys 2010 al 2016. Malgrat tot, les bones intencions queden en paper mullat si la font principal, la de l'Estat, no arriba.