La confiança en l'economia global dels responsables del departament de finances de les grans empreses europees (Chief Financial Officers o CFO) han millorat a causa que "les previsions pessimistes" d'un hivern amb corts d'energia a Europa no s'han complert, com assenyala l'última enquesta de Deloitte. En l'estudi han participat gairebé 14.000 CFO de 16 països europeus de diferents sectors i indústries i els seus nivells de confiança s'apropen als previs a la invasió d'Ucraïna.

En concret, l'optimisme en l'economia s'incrementa del 13% al 34%, davant el pessimisme que es redueix "dràsticament" d'un 60% a un 26%. No obstant això, alguns països encara mantenen una visió negativa del futur de l'economia. Noruega (-32%) és el país amb pitjor valoració, que segueixen Suècia (-12%), Itàlia (-6%) i Turquia (-5%). El soci responsable del Programa CFO de Deloitte, José Manuel Domínguez Carravilla, ha assenyalat que les dades de l'última enquesta són "especialment importants" en un moment geopolític en què semblava que la invasió a Ucraïna podria provocar una forta crisi econòmica que afectés la unitat europea mostrada, situació que "afortunadament no ha passat".

Automoció, el sector més optimista

El sector de l'automoció havia estat fins ara un dels més pessimistes. Tanmateix, la reobertura de l'economia xinesa i la millora de la cadena de subministraments ha possibilitat que l'optimisme a curt i mitjà termini creixi 39 punts percentuals al sector. En l'altre extrem hi ha el comerç minorista, l'optimisme del qual cau cinc punts a causa de les altes cotes d'inflació, l'increment del preu del finançament i la pujada dels lloguers, que han comportat una reducció de les rendes, segons ha apuntat Deloitte.

La falta de fiabilitat a la cadena de subministraments ha estat un problema transversal per a diversos sectors, encara que en l'última edició s'ha registrat certa millora en aquest indicador. A l'hora d'enfrontar aquest problema, Deloitte ha detectat que creixen les solucions a llarg termini com l'ocupació d'eines de planificació digital (50%), la diversificació de proveïdors i rutes de distribució (40%), la col·laboració més gran amb proveïdors (38%) i les proves d'estrès o escenaris (34%).

Incertesa econòmica i financera

Quant a la situació macro, el 65% dels enquestats considera que el nivell d'incertesa financera i econòmica és alt, encara que l'esmentada xifra s'allunya del 81% registrat a la tardor passada. Quant a les preferències d'inversió, el 47% planeja expandir la seva presència a Europa occidental i el 41% a Amèrica del Nord. Sobre aquesta última, hi ha un interès creixent a causa dels incentius fiscals derivats de la Llei de Reducció de la Inflació. Altres geografies com la Xina, la resta d'Àsia o l'Àfrica desperten un interès inversor menor, segons Deloitte, a causa dels problemes a les cadenes de subministrament globals o a les mesures del govern xinès respecte a les empreses tecnològiques.

Pujada del cost financer

L'informe indica que la taxa d'inflació a Europa es mantindrà alta per a l'any vinent, amb un pronòstic del 6,3% per a la zona d'euro. A més, la majoria de CFO considera que el cost del crèdit és bastant alt (55%) o molt alt (15%). Malgrat els riscos, els directors financers veuen amb optimisme les mètriques principals dels seus resultats. El 60% espera que els ingressos augmentin el pròxim any, la qual cosa ha suposat una millora de 26 punts percentuals cap a l'optimisme en comparació amb l'últim estudi.

Respecte a la contractació de plantilla, més d'un terç de les empreses (35%) preveu realitzar noves contractacions i un 46% espera mantenir el mateix nombre d'empleats. Els sectors que avancen un major nombre de contractacions són els serveis empresarials i professionals (+52%) i turisme i viatges (+45%).