El 50% dels lloguers que es gestionen a Espanya necessiten més d'un sou o ingressos de més d'una persona per pagar la renda mensual, segons un estudi realitzat per la Federació Nacional d'Associacions Immobiliària (FAI) sobre la situació actual del mercat del lloguer i el perfil del llogater i arrendatari. En aquest context, l'informe assenyala que els habitatges que més es lloguen tenen una mitjana de 76,89 metres quadrats i que el preu mitjà màxim més demandat pel potencial inquilí és de 764,32 euros, mentre que el preu mitjà nacional de l'habitatge que més es lloga se situa entre els 900 euros i 1.000 euros.

La informació recopilada per FAI també indica que la mitjana nacional de la nòmina d'una persona que lloga sola un habitatge és de 1.782,43 euros, i, en el cas d'un lloguer per parelles o pisos compartits, la suma dels ingressos és de 2.091,39 euros. De la mateixa manera, l'informe mostra que el 73,5% dels inquilins són semblants. En canvi, el percentatge de persones soles que lloguen és molt inferior i se situa en el 17,3%. El segueixen les persones que comparteixen pis sense vincles familiars, amb el 7,3%, i empreses, que suposen l'1,8%. Més concretament, el 40,7% de les agències consultades indica que els arrendataris són parelles amb fills i el 32,8% indica que són parelles sense fills. Respecte a l'edat, la franja majoritària dels inquilins se situa entre els 30 i 40 anys.

El lloguer temporal suposa el 25% del total d'arrendaments

Sobre l'ús que li donen, el 39,2% de les agències assenyala que ho fan com a habitatge habitual per canvi de casa, el 30,1% indica que lloguen per a residència habitual per emancipació. El segueix el lloguer de temporada per motius laborals, segons el 14,7%, i el d'estudis, segons el 10,3%. Ambdues modalitats de lloguer temporal sumen el 25% dels lloguers, segons les immobiliàries.

Respecte al propietari tipus a Espanya, és el d'una persona o família de 49,3 anys, que en el 42% dels casos, indiquen les agències, arrenda o arrenden el seu habitatge per inversió a llarg termini per garantir-se una jubilació o el pagament d'una residència de majors. Per darrere hi ha els llogaters que canvien de casa per viure (32,8%), els que volen obtenir rendiment a una herència (19,3%) i els que ho fan per trasllat a un altre municipi o ciutat a causa de motius laborals o formatius (el 15,4%).

L'oferta d'habitatge cau un 37,2%

D'altra banda, a l'informe es mostra que l'oferta del lloguer habitual ha caigut en l'àmbit nacional un 37,2% el juny en taxa interanual, mentre que la demanda ha crescut, durant el mateix període, un 20,23%. "Estem davant de la crisi de l'habitatge més greu dels últims 50 anys, ja que, en un any, ha desaparegut més d'un terç de l'oferta de pisos o cases per a lloguer habitual i hi ha un comportament alcista de la demanda d'habitatge de llarga estada poques vegades vist", ha assegurat el president de FAI, José María Alfaro.

En aquest escenari, avisa que els inquilins a Espanya estan fent un esforç econòmic moltes vegades "impossible" per fer davant d'unes rendes que suposen ja destinar entre el 45% i el 56% del seu sou. "Estem abocats a situacions d'infrahabitatges, a un alt risc de potencial bombolla de morositat, en cas que l'economia refredi, i que el lloguer es converteixi en un luxe si no es prenen mesures efectives i tècniques per generar oferta sobre l'habitatge existent", ha advertit Alfaro. Per això, ha demanat articular iniciatives perquè aflori l'habitatge buit i recuperar la confiança dels llogaters que s'han passat a altres usos de lloguer, davant de la por i incertesa dels propietaris per falta de seguretat jurídica i incentius.