El conjunt dels assalariats a Espanya treballa uns 575 milions d'hores setmanals en l'actualitat; doncs bé, si la jornada legal (establerta a l'Estatut dels Treballadors o ET) es rebaixa de les actuals 40 hores setmanals a les 37,5 hores que pretén implantar el Govern de coalició, es reduirien només en 30 hores; és a dir, es treballarien unes 535 hores a la setmana, la qual cosa suposa tan sols el 5,5% de les hores totals treballades a Espanya. Així es desprèn dels càlculs preliminars que ha realitzat BBVA Research per a un estudi més precís de l'efecte que la mesura tindrà sobre el mercat de treball. Tenint en compte que actualment hi ha 16,4 milions d'assalariats afiliats a la Seguretat social (sense comptabilitzar els autònoms, a què no els afecta la reducció de jornada), de mitjana cada treballador veuria reduir la seva jornada diària en uns 22 minuts, segons els càlculs realitzats per On Economia.

Seguint amb les dades que maneja BBVA Research, els 16,4 milions d'assalariats tenen una jornada efectiva mitjana d'una mica menys de 34 hores setmanals, molt per sota de les 40 hores legalment establertes. Una cosa que s'explica per l'escàs nombre d'assalariats que realment compleixen amb les 40 hores legals, la qual cosa redueix molt la mitjana efectiva per assalariat. La meitat dels 16,4 milions d'afiliats com a treballadors per compte d'altri té una jornada de 37,5 hores setmanals o, fins i tot, inferior i, tan sols l'11,2% dels assalariats, un de cada deu, treballa 40 hores o més.

Per sota de 37,5 hores

Marcel Jansen, investigador de Fedea, ha señado aquest dilluns durant la presentació de l'Observatori trimestral del Mercat laboral que elabora juntament amb BBVA Research, que el veritable problema no resideix en aquells treballadors que tenen jornades de 40 hores, sinó en els que les seves jornades són inferiors a la legal". I són molts, uns 5,3 milions d'assalariats —que en suposen un de cada tres afiliats—, un bloc compost per tres grans col·lectius: els contractats a temps parcial, els fixos discontinus i aquells el conveni col·lectiu dels quals estableix una jornada per sota de les 37,5 hores.

Segons les dades de la Seguretat Social, a octubre de 2023 hi ha 2,4 milions de persones amb un contracte indefinit a temps parcial i uns altres 650.000 amb un temporal a temps parcial. Poc més de 3 milions, als quals se suma un altre milió de fixos discontinus (alguns, a més, amb jornades a temps parcial) que no computen anualment les 1.712 hores que suposaria tenir una jornada de 37,5 hores a temps indefinit amb jornada completa. El tercer col·lectiu el formen els assalariats que gaudeixen, per conveni, d'una jornada inferior a les 1.712 hores anuals o per sota de les 37,5 setmanals, que segons l'estadística de convenis col·lectius, suposen 1,3 milions, el 13,5% dels assalariats emparats per un conveni. A cap d'ells no els afectarà la reducció de la jornada legal, ja que, en definitiva, estan per sota de les 37,5 hores. Unes jornades que, no obstant això, que tendeix a completar-se, la qual cosa queda patent per l'increment de persones pluriocupades.

Jornada de 37,5 hores

Com tampoc no afecta els treballadors de l'administració pública, perquè ja tenen la jornada establerta en 37,5 hores per una resolució de 2019. Segons el Butlletí d'Estadístiques del Personal al servei de l'Administració Pública, el juny de 2022 sumaven 2,7 milions de persones, encara que altres fonts l'eleven a 3,5 milions.

Però la dada més cridanera és que, segons l'estadística de convenis col·lectius, dels 10,16 milions de treballadors emparats a octubre de 2023 per conveni, només 1,83 milions tenen una jornada de més de 40 hores i serien molt pocs els que tenen 40 hores per conveni, perquè tan sols 440.000 tenen pactada una jornada setmanal entre 39,5 i 40 hores. El segment més gran és el dels assalariats entre 38,5 i 39,5 hores, amb 5 milions, el 50% dels empleats que tenen un conveni actiu i uns altres 3 milions han acordat entre 37,5 i 38,5 hores. El que redueix, igualment, la mesura de la jornada efectiva real a Espanya. Per tant, entre 37,5 i 40 hores hi ha uns 8,5 milions d'assalariats, segons explica Jesús Cruz Villalón, catedràtic de dret laboral de la Universitat de Sevilla.

Hores extra

No obstant això, des de BBVA Research expliquen a On Economía que el càlcul de les 30 hores que es realitzen actualment per sobre de les quals haurien de fer una jornada de 37,5 hores, no s'han comptabilitzat les hores extraordinàries. El 2022, l'INE calcula que cada setmana es van realitzar gairebé 6,9 milions d'hores extraordinàries cada setmana, de les quals 2,9 milions, el 43% no són remunerades.