L'economia catalana va créixer un 2,9% durant el primer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat, una desena menys de les dades avançades el passat 5 de maig per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), mentre que la variació trimestral es va situar en un 1,1%, també una dècima menys que les estimacions inicials.

D'altra banda, el creixement de l'economia catalana se situa nou dècimes per sota de la dada espanyola (3,8%) i un punt i nou dècimes per sobre de la UE-27 (1%). Pel que respecta a la variació intertrimestral del PIB, és sis dècimes superior a la taxa espanyola (+0,5%) i un punt més que la taxa que la UE-27 (+0,1%).

Segons l'Idescat, l'augment del PIB anual corresponent al primer trimestre s'explica per l'evolució del comerç exterior, ja que les exportacions van créixer un 15,5% interanual i les importacions totals un 8,7%. La demanda interna va pujar un 0,8% i la variable que més va influir positivament va ser el consum de les llars, amb un 1,4%. Quant a la taxa de variació del consum de les administracions públiques, es va mantenir estable i la de la formació bruta de capital es va incrementar un 0,2%.

El consum de les llars va créixer sol un 1,4%

Quant al creixement del primer trimestre, el comerç exterior és el component que contribueix més al creixement del PIB des del punt de vista de la demanda. Les exportacions totals van presentar una variació interanual del 15,5%, dobli que en el trimestre anterior (7,5%). L'augment de les exportacions, segons Idescat, es deu a l'evolució positiva dels béns i serveis (12,3%) i del consum dels no residents (35,7%).

Dins dels béns i serveis, destaca l'evolució de la indústria de l'automoció i la química; mentre que les importacions, la taxa interanual va augmentar un 8,7% per l'increment de les exportacions de béns i serveis (8,3%) i del consum dels residents a l'estranger (18,3%).

Quant a la demanda interna, va augmentar vuit dècimes. El consum de les llars va créixer un 1,4%, confirmant la tendència a la baixa dels últims trimestres. Al contrari, el consum de les administracions públiques no va registrar variacions en comparació amb l'any anterior.

Destaca la indústria de l'automoció i la fabricació d'equips elèctrics

Des de l'òptica de l'oferta, l'anàlisi mostra un creixement de l'activitat industrial del 3,6% mentre que en el trimestre anterior va registrar una reducció del 2,9%. Per branques d'activitat, destaca el creixement de la indústria de l'automoció i la fabricació de materials i equips elèctrics. Per la seva part, el sector serveis va incrementar la seva activitat un 3%, el que suposa un punt i vuit dècimes menys que en el trimestre anterior (4,8%). Concretament, el comerç, el transport i l'hostaleria va augmentar un 6,8%.

Segons els indicadors d'activitat dels serveis, la restauració, l'hostaleria, el comerç a l'engròs i el transport aeri són les branques amb més avenç aquest trimestre. Les activitats immobiliàries, professionals i d'altres presenten una taxa de l'1,9%. D'acord amb els indicadors d'activitat dels serveis, són els serveis jurídics, agències de viatges i altres activitats professionals, científiques i tècniques les que mostren una dinàmica més positiva.

L'administració pública, educació, sanitat i serveis socials mostren una taxa de variació negativa del 0,7%. Finalment, la construcció va augmentar un punt i tres dècimes per sobre del trimestre anterior, fins al 4,5%, presentant el sector agrari una variació interanual d'un 3,5%, mantenint l'evolució negativa dels últims trimestres, encara que amb menor intensitat.