El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha augurat que els tipus d'interès alts continuaran "per un temps prolongat" per assolir l'objectiu que la inflació se situï en el 2%.

Ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció La situació econòmica i la política monetària a Europa, organitzada pel Cercle Financer i promogut per la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP), que s'ha celebrat a la seu de CaixaBank a Barcelona. Durant l'acte han estat presents el president del Cercle Financer, Isidre Fainé; el president de SEBAP, Miquel Roca, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, entre d'altres.

De Cos ha explicat que l'enduriment de la política monetària està "ja ben avançat", tot i que ha assenyalat que amb la informació actual encara s'esperen noves pujades a les pròximes reunions del Banc Central Europeu (BCE). En aquest sentit, ha afirmat que el desfasament de la política monetària farà que l'impacte esperat de la pujada de tipus tingui lloc aquest any i els següents, "amb el pic d'aquest impacte el 2024". En tot cas, ha recordat que les decisions futures dependran de les dades econòmiques de cada moment a causa d'un context "amb tanta incertesa com l'actual".

"L'última pujada de tipus va ser fa vint anys"

De Cos ha explicat que la transmissió de la política monetària presenta diferències amb episodis anteriors i que alguns aspectes "apuntarien a una transmissió més lenta que en el passat". El governador ha argumentat que l'última pujada de tipus va ser fa vint anys i que des de llavors l'economia ha sofert canvis que han impactat en el mecanisme de transmissió, i que l'actual cicle ve precedit d'un llarg període de política monetària expansiva amb mesures no convencionals, la qual cosa generarà un enduriment de les condicions financeres "per al qual no existeixen precedents". L'alt ritme de pujada de tipus per part del BCE tampoc té precedents, la qual cosa, segons el governador, "podria generar efectes no lineals en l'economia".

El president del Cercle Financer, Isidre Fainé; el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i el president de Sebap, Miquel Roca.
El president del Cercle Financer, Isidre Fainé; el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i el president de SEBAP, Miquel Roca

"Recuperació gradual dels salaris reals"

A més, el governador del Banc d'Espanya, ha explicat que les seves previsions passen per una reducció gradual de la inflació subjacent per la millora de les cadenes de subministrament i la moderació de la demanda. De Cos ha matisat que "la intensitat d'aquests efectes és incerta, ja que podrien no ser simètrics als efectes a l'alça".

D'altra banda, ha explicat que l'atenció del regulador "s'està dirigint ara a la resposta dels salaris i dels marges empresarials" i la possible aparició d'efectes de segona ronda. "Les projeccions d'inflació de març assumeixen una recuperació gradual dels salaris reals, que se situarien a finals de 2025 a un nivell similar al del primer trimestre de 2022", ha apuntat, i ha afegit que les actuals negociacions salarials i els convenis firmats apunten pressions salarials creixents.

Respecte als marges, Hernández de Cos ha anticipat una compressió a causa de la moderació de la demanda, encara que podria donar-se l'efecte contrari si la demanda és més vigorosa de l'esperat.