Malestar empresarial pel nou sistema que el govern espanyol va estipular des del passat 1 d'abril en el tràmit d'altes i baixes mèdiques. La raó? La lentitud del tràmit i, sobretot, la comunicació d'aquesta situació laboral per part d'un treballador que ha passat a gestionar-se directament a través de l'administració pública i on la persona afectada ja no ha de comunicar de forma directa al seu lloc de treball la seva situació.

Des de l'1 d'abril, el treballador no té obligació de lliurar el comunicat de baixa mèdica o incapacitat temporal a la seva empresa, sinó que les comunicacions es fan per via telemàtica entre les administracions, finalment amb l’empresa. Aquesta és la principal novetat del Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, i publicat al BOE. 

"Retards en el Servei Públic de Salut"

Això provoca una situació d'incertesa esperant rebre la comunicació que pot perllongar-se fins a cinc dies i sense coneixement, per part de l'empresa, de quina és la situació exacta. ON ECONOMIA ha contactat directament amb el ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, que admeten el retard, però l'atribueixen al sistema de salut, en el moment que els metges fan el tràmit: "El metge et dona la baixa a la consulta, el Servei Públic de Salut (SPS) incorpora la baixa a la seva aplicació informàtica, cosa que no sempre és immediatament. Després l'INSS rep el comunicat i fa un tractament informàtic".

Poden haver-hi més de cinc dies de retard

Aquesta no immediatesa s'atribueix al sistema, però les fonts ministerials treuen ferro: "L'empresa habitualment rep el comunicat en un període màxim de 5 dies, excepte incidències puntuals, que en són una excepció". I parla d'excepció on moltes empreses ja han posat el crit al cel amb tan sols poc més de dos mesos des de la seva aplicació.

Per això, davant el que molts ja consideren que pot suposar un col·lapse per a la gestió dels seus equips, el Ministeri aclareix a través d'aquest mitjà: "Tot i això, s'està treballant a agilitzar encara més els terminis. I cal tenir en compte que de vegades la comunicació del Servei Públic de Salut triga uns dies". A més, consideren que no hi ha tantes diferències amb el que estipulava la llei anterior, ja que "no ha existit mai l'obligació de dir a l'empresa demà no vinc, sinó que existia l'obligació d'enviar el comunicat de baixa a l'empresa, cosa que de vegades es feia l'endemà, al cap de tres dies o als 10".

Malestar empresarial

La versió dels empresaris és ben diferent. Des de Catalunya, la Unió Patronal Metal·lúrgica constata a través del malestar dels seus associats i associades que el nou sistema de baixes temporals dificulta el treball del dia a dia. I demanen responsabilitat a l'actual Ministeri, però també als sindicats. "Cal que es realitzin les millores necessàries del sistema, mitjans electrònics i personal, per a la puntual comunicació en temps a les empreses dels comunicats mèdics, inclosa l'alta IT, per tal d'aconseguir una correcta organització de l'activitat, evitant fins i tot situacions perilloses per compareixences de la persona treballadora sense que s'hagi notificat per l'administració a l'empresa l'alta mèdica, desconeixent si s'està capacitat per treballar amb problemes, fins i tot, de seguretat per al mateix treballador/a o tercers, per manipulació maquinària, vehicles industrials, etc.".

I als sindicats que "transmetin a les persones treballadores la col·laboració i compromís d'aquestes, que en el moment es trobin en situació de baixa mèdica, tinguin la sensibilitat d'avisar a l'empresa (via WhatsApp o amb una trucada telefònica) que ha anat al metge, li han donat la baixa i no pot venir a treballar. El mateix en els casos de confirmació i alta mèdica". D'aquesta manera, l'empresa està informada de forma automàtica i evita esperar un termini de 24 fins a 48 hores, si no més, que l'organisme oficial ho comuniqui, podent organitzar-se.