La Llei de Benestar Animal, que havia d'entrar en vigor el pròxim 30 de setembre, s'ajorna a mitges. Així doncs, està previst introduir novetats, però farà excepcions per aspectes polèmics com l'obligatorietat d'una assegurança de responsabilitat civil per evitar danys a tercers. Es tracta d'una mesura positiva, afirma la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE), perquè protegirà els propietaris davant de possibles accidents dels seus gossos, però no s'aplicarà fins que no es desenvolupi la norma. 

Per aprovar una normativa d'aquest rang, cal que el govern no estigui en funcions i, per tant, encara que és recomanable contractar aquesta assegurança, no és cert que es pugui multar algú si no la té activa el pròxim dia 30 de setembre, una vegada entri en vigor la mateixa Llei de Benestar Animal. A efectes pràctics, queden en l'aire l'assegurança i el curs de tinença de gossos que s'havien anunciat. La raó és que el govern espanyol, ara en funcions, encara no ha aprovat el reglament que ho desenvolupa. Tampoc hi ha una data prevista de nou.

L'auge dels animals domèstics a Espanya

Malgrat tot, Espanya està a la cua d'Europa en la regulació d'aquesta matèria. Actualment, un de cada quatre amos de gossos té una assegurança, en gairebé tots els casos de responsabilitat civil, per un import mitjà de 107 euros a l'any. De mitjana, el propietari d'un gos haurà gastat 363 euros i el d'un gat, 202 euros en radiografies o mostres de sang si no disposa d'una assegurança.

La necessitat d'una regulació no només es basa en el poc percentatge d'aquestes assegurances, sinó en l'altra tendència que afavoreix aquestes assegurances que correspon a l'auge de les mascotes arreu de l'Estat espanyol. El 2023, el nombre de gossos i gats registrats puja a 15 milions, un augment del 38% en els darrers tres anys arran de la pandèmia, segons les dades de l'Associació de Fabricants d'Aliments per Animals de Companyia, ANFAAC. D'aquest total, 9,3 milions de mascotes corresponen a gossos, mentre que 5,8 milions a gats. I d'aquests, el volum de negoci se centra en els gossos.

Alerta de l'OCU

Davant la incertesa que genera la nova llei i tot el que queda pendent d'aprovar, l'OCU recomana que tots els amos de gossos han de fer una assegurança de responsabilitat civil a les seves mascotes, sense importar la raça o la mida, a expenses de quan s'aprovi definitivament. Als que ja van contractar una assegurança de responsabilitat civil per als gossos, l'OCU aconsella mantenir-la. Ho considera recomanable per si la mascota genera danys o perjudicis a altres persones, animals o coses. "Si hi ha lesions físiques, aquesta indemnització pot ser molt alta i deixar el teu patrimoni tremolant", apunta. "Fins ara, l'assegurança només era obligatòria i segueix sent-ho mentre no canviïn les coses per a qualsevol gos de raça potencialment perillosa i per als propietaris de gossos de Madrid i el País Basc", cosa que s'estendrà a totes les persones que tinguin un gos quan es desenvolupi el nou reglament.

I afegeix: "L'assegurança haurà de cobrir els danys que causi el gos independentment de qui en sigui el responsable. Per exemple, si els teus pares o un passejador de gossos treuen el teu gos al carrer, l'assegurança haurà de cobrir-los també, si el gos causa danys mentre estigui a càrrec seu", afegeix, per seguidament puntualitzar que "no valdrà qualsevol". "De moment, és possible que ja tinguis cobertura gràcies a les garanties de responsabilitat civil privada o familiar que solen incloure les assegurances de la llar, o fins i tot pot ser que tinguis una assegurança específica de responsabilitat civil". Quan la responsabilitat civil pels gossos comenci a cobrir-se amb una assegurança obligatòria, aquesta part de les assegurances voluntàries 'decaurà', quedarà inactivada.