Les llars espanyoles van situar el 2023 la seva taxa d'estalvi en l'11,7% de la seva renda disponible, una taxa 4,1 punts superior a la registrada el 2022, però inferior al 13,8% de 2021, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En un any marcat pel cost més gran de la vida i la pujada dels tipus d'interès, les famílies espanyoles van estalviar 108.139 milions d'euros, un 70,6% més que el 2022, mentre van elevar la seva despesa en consum un 6,1%, fins als 813.066 milions d'euros, i van incrementar la seva inversió un 8,1%, fins als 64.539 milions d'euros.

D'aquesta forma, les llars van presentar el 2023 una renda disponible de 923.560 milions d'euros, un 11% més que el 2022, recull Europa Press. L'estalvi generat per les llars va ser suficient per finançar la inversió que van realitzar en el conjunt de l'any, per la qual cosa van mostrar una capacitat de finançament de 42.361 milions d'euros, la més elevada des de 2021, davant la capacitat de finançament de 2.500 milions de 2022.

En el quart trimestre de 2023, la taxa d'estalvi de les llars es va situar en el 17,3% de la seva renda disponible, davant el 15% del mateix trimestre de 2022.

En l'últim trimestre de l'any passat, les llars van gastar 206.731 milions d'euros, un 6,9% més que en el mateix trimestre de 2022 i van augmentar el seu estalvi un 26,8%, fins als 43.191 milions. Així mateix, la seva renda disponible bruta va créixer un 9,8%, fins als 250.382 milions d'euros.

Així, després de les transferències de capital del sector, les llars van mostrar en el quart trimestre de 2023 una capacitat de finançament de 23.017 milions d'euros, per sobre dels 19.571 milions de 2022 (+17,6%).

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la taxa d'estalvi de les llars va assolir en el quart trimestre de l'any passat el 13,1%, taxa 3,4 punts superior a la del trimestre previ i la més alta des del tercer trimestre de 2021.

L'economia espanyola eleva la seva capacitat de finançament

El 2023 l'economia espanyola va mostrar una capacitat de finançament de 54.013 milions d'euros, xifra que equival al 3,7% del PIB. Aquest import és gairebé 33.300 milions d'euros superior al de 2022, quan la capacitat de finançament de l'economia espanyola davant la resta del món va ascendir a 20.746 milions d'euros, l'1,5% del PIB.

Aquest resultat és conseqüència de la capacitat de finançament registrat per les llars, les institucions financeres i les societats no financeres, davant les administracions públiques (AAPP), que van presentar l'any passat un dèficit de 53.159 milions d'euros.

Aquest dèficit de les AAPP registrat el 2023 és inferior al de 2022, que va ser de 63.736 milions d'euros, i el menys acusat des de 2019.

Per la seva part, les societats no financeres van mostrar una capacitat de finançament de 32.028 milions d'euros el 2023, per sota dels 41.626 milions de 2022, en tant que les institucions no financeres van presentar 'superàvit' de 32.783 milions d'euros, per sota dels 40.356 milions d'euros de l'any anterior.

La renda nacional puja el 2023

En l'últim trimestre de 2023, l'economia espanyola va registrar una capacitat de finançament de 16.131 milions d'euros, el 4,2% del PIB, per sobre dels 12.114 milions del mateix trimestre de 2022.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, l'economia nacional va registrar entre octubre i desembre de 2023 una capacitat de finançament del 2,6% del PIB, dues dècimes més que en el trimestre anterior.

L'INE estima que la renda nacional bruta de l'economia es va situar en el conjunt de 2023 en 1.452.661 milions d'euros, un 7,4% superior a la de 2022.