L'IVA, l'impost sobre el Valor afegit és un impost indirecte sobre el consum derivat de la compra de béns o de serveis professionals. Aquest, constitueix un impost que repercuteix sobre el consumidor final. Es paga a Espanya des de l'1 de gener de 1986, amb l'entrada d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. A partir d'aquí, l'IVA franquiciat és com es denomina a la possibilitat de no repercutir aquest IVA a aquells autònoms que facturin menys de 85.000 euros a l'any. Així, els autònoms que s'acullin a aquesta opció de l'IVA franquiciat estaran: exempts de realitzar la liquidació trimestral d'IVA amb el model 303 i també la del resum anual amb el model 390. Alhora, els exclou de realitzar factures amb IVA.

Aquest és un vell reclam dels autònoms que, a partir de 2025, podria ser una realitat. Segons ha informat la mateixa Agència Tributària, Hisenda està treballant per implementar l'IVA franquiciat l'any que ve. Un nou sistema que simplificarà les obligacions en matèria de fiscalitat, tant als autònoms com a les petites empreses que operen al nostre país. D'aquesta manera, es dona resposta a l'excés de burocràcia que comporta estar donat d'alta en règim d'autònom en el conjunt d'Espanya.

Avantatges d'aquest IVA

La patronal ATA dels autònoms subratlla la importància d'aquest: "El principal avantatge de l'IVA franquiciat és no haver de presentar la declaració trimestral d'IVA. El que simplificarà els tràmits i fins i tot pot abaratir els serveis dels autònoms i ser més competitius. Amb aquest sistema, per a aquells autònoms que facturin menys de 85.000€ a l'any seria només obligatori presentar l'IRPF i les declaracions informatives anuals". Però això també comporta una reducció en les despeses de gestoria que els autònoms sempre han d'afegir a les seves factures. A grans trets, l'IVA franquiciat no es podrà aplicar a les vendes realitzades per empreses establertes en altres països de la UE; l'activitat econòmica ocasional; les vendes exemptes de nous mitjans de transport a clients establerts en un altre país de la UE; i qualsevol altre tipus de transaccions, segons estableixi el país de la UE.

Excepcions

ATA també recorda que "en l'àmbit de l'IVA, s'utilitzen els termes "adquisicions intracomunitàries" i "lliuraments intracomunitaris" únicament quan es tracta de compres i vendes a països membres de la Comunitat Europea. Aquest tipus d'operacions tributen en l'Estat membre de destinació i s'informen en el model 349. Cal tenir en compte que, a efectes de l'impost, les Canàries, Ceuta o Melilla no es consideren territori de la Comunitat (art. 6 Directiva 2006/112/ CE)". Per això, s'ha d'interpretar bé com aplicar i interpretar l'IVA en aquestes excepcions. D'aquesta manera, per adquisició intracomunitària, s'entén la compra per empresaris de béns transportats pel venedor (un altre empresari), el comprador o un tercer en nom i compte dels anteriors des d'un altre Estat membre a la Península i Illes Balears. L'IVA es liquida amb caràcter general en el model 303 on l'adquiridor declararà l'IVA espanyol meritat de l'operació que, al seu torn, podrà deduir quan es compleixin els requisits establerts.

En la majoria dels països de la UE, algunes empreses poden sol·licitar un règim especial que els permet comerciar sota determinades condicions sense necessitat d'aplicar l'IVA. Si la seva empresa realitza subministraments gravables de béns o serveis per sota d'un determinat límit anual, pot estar exempta de l'IVA. En aquest cas, no haurà d'abonar l'IVA a l'administració fiscal, però tampoc no podrà deduir l'IVA suportat ni incloure l'impost a les factures. Si ho prefereix, pot optar voluntàriament pel règim normal de l'IVA: de ser així haurà d'abonar l'IVA, però també podrà deduir, consegüentment, l'IVA suportat.