El govern central planteja endurir l'accés a la jubilació activa (que suposa compaginar salari i pensió) amb una proposta que retalla el percentatge de pensió a cobrar els primers anys, fet que afectarà fonamentalment als treballadors autònoms, que són el 91% dels qui s'acullen a aquesta modalitat de jubilació.

D'acord amb la proposta que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, liderat per Elma Saiz (imatge superior), ha portat aquesta setmana a la taula de diàleg social, i a la qual ha tingut accés EFE, les condicions empitjoren encara mes per als autònoms amb empleats, que en l'actualitat poden cobrar la pensió íntegra des del moment de la jubilació, mentre que amb el nou escenari haurien d'esperar cinc anys.

La jubilació activa permet treballar per compte d'altri o per compte propi sempre que els ingressos anuals no superin el salari mínim interprofessional (SMI) sense l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social, i ja sigui a temps complet o parcial, percebent el 50% de la pensió des del primer any de jubilació i el 100% si s'acredita tenir contractat almenys un treballador per compte d'altri.

Segons les últimes dades, a finals de gener hi havia 64.382 jubilats actius en la Seguretat Social, dels quals 58.598 eren autònoms (91% del total) i, d'aquests, 18.534 cobraven l'import íntegre de la seva pensió (28,8% del total).

Davant la regulació vigent, el Ministeri planteja anar augmentant progressivament el percentatge de pensió a cobrar, de manera que els dos primers anys es redueix respecte a l'actual, però s'iguala el tercer any i augmenta a partir del quart.

S'estableix que, després de l'obligatori any de demora després de complir l'edat de jubilació ordinària, treballar sigui compatible amb cobrar el 30% de la pensió, per passar al 40% el segon any, al 50% als tres anys i al 75% el quart any. Cinc anys després de la jubilació seria compatible continuar treballant i cobrar el 100% de la pensió.

Fa anys que el Govern intenta retardar l'edat de jubilació mitjançant incentius, com els que ofereix la jubilació demorada, remunerant el jubilat amb un increment de la pensió del 4% per cada any treballat de més, per una quantia a tant alçat o per una combinació d'ambdues opcions.

Però el treballador també pot optar per continuar treballant i cobrant part o tota la seva pensió de jubilació, el que s'anomena envelliment actiu.

El president de l'associació d'autònoms ATA, Lorenzo Amor, considerava aquesta setmana que la proposta del Govern sobre la jubilació activa "retalla els drets als autònoms", ja que els retarda a edat a la qual podran beneficiar-se del cobrament de part de la pensió.

"El fet de suprimir el plus addicional dels que mantenien ocupació d'arribar al 100% (de la pensió) és una barbaritat. Això no és progrés ni propi d'un Govern progressista, és una retallada de drets", afirma Amor.

Canvis al contracte relleu

Respecte a la jubilació parcial anticipada, la proposta del Govern esbossa alguns dels elements que es volen tocar per abordar aquesta modalitat, que ara només es manté amb un contracte relleu bonificat en el cas de la indústria. El plantejament d'Inclusió apunta en el cas de l'anticipada ordinària, dos anys abans, el relleu s'ha de fer en un contracte indefinit amb una base de cotització d'almenys el 75% la del jubilat parcial.

L'objectiu de la proposta, assenyalava el Ministeri d'Inclusió després de l'última reunió, és evitar la sortida prematura del mercat laboral i també preservar l'equilibri financer del sistema. Els sindicats ja van avançar el seu rebuig d'aquest plantejament per considerar que retalla drets dels empleats.