L'encariment dels aliments continua sent una de les preocupacions més grans entre els espanyols. Malgrat que la inflació venia reflectint descensos en els compassos finals del passat exercici, aquesta no aconsegueix baixar del 6% en els primers mesos del nou curs, i gran part de la culpa del no-descens de l'IPC la tenen els preus dels aliments. Els sobrecostos a què han de fer front els espanyols posen en risc a les rendes més baixes del país. Així ho ha indicat aquest dimecres el Banc d'Espanya en un article en el qual analitza els preus dels aliments, equiparant-los amb l'evolució que han mostrat els mateixos a Europa i analitzant l'afecció que genera entre els espanyols, especialment en les rendes més baixes de l'estat espanyol.

En aquestes, la institució monetària ha alertat que l'alça dels preus dels aliments posa en risc a les rendes més baixes del país, explicant que els sobrecostos poden limitar l'accés a una alimentació saludable, mentre obliga les famílies a reduir la despesa en altres productes.

Els preus dels aliments haurien estat més grans de no haver existit descomptes de l'IVA

Es pot destacar que els aliments es van apropar al 15% el desembre passat en termes d'índex harmonitzat de preus de consum, mentre que a Europa es van acerar al llindar del 14%. El fet que el preu dels aliments continuï creixent preocupa perquè influeix amb especial intensitat en les expectatives d'inflació dels consumidors, incidint en les decisions de les famílies sobre la despesa, la inversió o l'endeutament, la qual cosa, a la llarga, podria influir sobre les decisions de política monetària.

Tal com va informar ON ECONOMIA el passat 17 de març, els preus dels aliments a Espanya es mantenen sobre el 16,6%, una taxa que, en cas de no existir cap descompte de l'IVA per a 15 aliments, estaria sobre el 18,1%. Es tracta de nivells que, malgrat que l'IPC energètic ha cedit, manté la inflació general en unes cotes elevades en els tres primers mesos de l'any.

Mirant al futur, el Banc d'Espanya explica que es pot esperar una certa desacceleració de l'increment dels preus dels aliments tant a l'eurozona com a Espanya, atesa la moderació acabada d'observar en el preu de les matèries primeres. Malgrat això, l'organisme monetari també adverteix que la sequera observada a Europa el 2022 genera una elevada incertesa sobre la producció agrícola i sobre els preus dels aliments el 2023.

L'encariment dels aliments a Espanya, similar als d'Europa

D'altra banda, en l'anàlisi que fa la institució monetària espanyola, els increments dels preus de consum dels aliments han estat molt similars tant a Espanya com a l'eurozona, ja que estan lligats a factors d'oferta globals. Malgrat això, el pes més gran que té els aliments a la cistella de consum espanyola ha fet que la seva contribució a la inflació general sigui superior. El Banc d'Espanya també observa certa heterogeneïtat al repunt de les diferents classes d'aliments, entre els quals destaca el preu dels productes relacionats amb els cereals i amb la llet.

Sigui com fos, l'elevat preu dels aliments continua sent una qüestió que preocupa tant la ciutadania espanyola com la de la resta de països de l'eurozona. Quan els preus dels productes energètics havien alleujat a l'IPC general, el valor dels aliments s'ha convertit en l'aliment d'una inflació que, almenys a Espanya, sembla haver-se estancat en el llindar del 6%, a falta de les pròximes dades avançades, les quals es coneixeran en la jornada de demà, dijous 30 de març. Pressió sobre les rendes més baixes i una evolució dels preus dels aliments a Espanya similar als d'Europa són les dues principals conclusions que ens deixa l'anàlisi realitzada pel Banc d'Espanya.