L’economia catalana va créixer un 2,6% el 2023, segons ha confirmat aquest dimecres l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), una dècima per sobre del registrat al conjunt d'Espanya, i situa el PIB català en els 292.474 milions d’euros.

L'Idescat ha destacat, en un comunicat, que aquest 2,6% de creixement de l'economia catalana està també per sobre del registrat a la Unió Europea, que és del 0,4%. La variació es manté intacta respecte a la dada avançada el mes de febrer, i suposa que l’economia catalana creixi una dècima més que l’espanyola (2,5%, segons l’indicador avançat) i se situï més de dos punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea. 

Comerç, transport i hostaleria, el que més creix

La demanda interna va augmentar un 1,4%, per sota del 2,5% de l'any anterior, pel consum de les llars (1,9%) i de les administracions públiques (2,3%), mentre que la formació bruta de capital va caure un 0,7%. Respecte al comerç exterior, les exportacions totals es van incrementar un 7,1% (per sota de l'any anterior, quan van créixer un 13,9%) i les importacions van pujar un 2,9%.

Segons l'Idescat, la diferència en les exportacions respecte de l'any anterior s'explica "per la normalització de les taxes de creixement del turisme estranger, que han passat de créixer un 138,6% el 2022 a un 22,6% el 2023".

A l'impuls de les exportacions també hi tenen un paper important les vendes a l'exterior de vehicles de motor i de la indústria química. Si s'analitza l'oferta, destaca el creixement de la indústria (3,5%), que augmenta per la millora en la fabricació d'automòbils i de la indústria química, i els serveis (3,1%), mentre que la construcció modera la seva evolució a l'alça fins a l'1,8% (el 2022 va créixer un 5,4%) i el sector agrari disminueix el 17,6%, fet que accentua la caiguda que ja notava l’any anterior, quan la disminució va ser del 9,2%.

Les activitats amb creixements més elevats són el comerç, el transport i l'hostaleria (3,2%), mentre que les immobiliàries, professionals i altres també s'eleven un 3,2%. Respecte al quart trimestre de l'any passat, el PIB va créixer un 2,8%, un punt i una dècima per sobre del trimestre anterior.